Moninaisuus
lisää hyvin­vointia ja kilpailu­kykyä

Diversiteetti-kuvitus

Diversiteetti ei ole enää vain HR-asia: ihmisten monimuotoisuuden huomioiminen vaatii yhä totuttujen tapojen kyseenalaistamista. Se alkaa näkyä myös tuloslaskelman viimeisellä rivillä.

Ihmisten moninaisuus eli diversiteetti on pysyvä ja kaikkia aloja koskeva trendi, jonka parissa monet yritykset tekevät Suomessakin töitä. Pride-kulkueessa marssivat jo kirkko ja kaupan keskusliikkeetkin. Myös isot yhdenvertaisuutta vaativat liikkeet, kuten me too ja Black Lives Matter ovat nostaneet aiheen yritystenkin kannalta kuumaksi keskustelunaiheeksi.

Moninaisuus on samaan aikaan sekä paikallinen että globaali puheenaihe. Alan trendit ja sanasto tulevat meille Yhdysvalloista, mutta kaikkialla maailmassa  tunnistetaan samankaltaisia kipukohtia. Ruotsalaiset ovat tässäkin keskustelussa meitä edellä.

Diversiteettiin liittyy inkluusio, joka tarkoittaa joukkoon kuulumista – esimerkiksi yrityksen johtamista niin, että kaikki voivat tuntea kuuluvansa työyhteisöön. Tutkimusten mukaan diversiteetti parantaa yritysten kilpailukykyä, erityisesti innovaatioita kehitettäessä.

Vaikka puhe diversiteetistä on lisääntynyt ja syventynyt, se ei ole täysin uutta yrityksissä. Esimerkiksi lääke- ja kemianteollisuusyhtiö Bayer on kouluttanut johtoaan ja työntekijöitään moninaisuuden kohtaamiseen vuodesta 2010 alkaen. Tänä vuonna globaalin yhtiön koko henkilöstö suorittaa koulutuksen tiedostamattomista ennakkoluuloista – myös Turussa ja Espoossa.

Bayer kehittää ja mittaa myös tasa-arvoista rekrytointia ja urakehitystä. Diversiteetin hyvä huomioiminen on jo auttanut Bayer Suomea nappaamaan parhaita osaajia konsernin sisäisessä kilpailussa.

Ikea puolestaan aloitti tänä vuonna Suomen Pakolaisavun kanssa yhteistyön, jossa palkataan 70 pakolaista kolmen kuukauden määräaikaisiin työsuhteisiin. Näin pakolaiset saavat kokemusta suomalaisesta työelämästä ja molemmat osapuolet mahdollisuuden pysyvään työsuhteeseen.

Jani Toivola

”Diversiteetti tuo pöytään lisää vahvuuksia ja osaamista. Sen puute taas heikentää ja jättää hyödyntämättä paljon osaamista ja resursseja.”

Jani Toivola,
kirjailija, näyttelijä, Kaskasin neuvonantaja

”Yritykset ovat moninaisempia kuin kuvittelevat. Moninaisuus ei ole jotain, mikä tapahtuu tulevaisuudessa, vaikka sitä ei olekaan vielä otettu strategia­pöydälle.”

Katja Mannerström,
yhteiskuntasuhdejohtaja, Suomen Pakolaisapu

Katja Mannerström
Hanna Väisänen

”Kaikki lähtee siitä, että ylin johto on sitoutunut ja sitoutettu. Tällöin diversiteetti näkyy tavoitteiden asettelussa laaja-alaista koulutusta unohtamatta.”

Hanna Väisänen,
HR Business Partner, Bayer

”Yhteiskunnallisen yhtenäisyyden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että erilaiset ihmiset tulevat ja kokevat tulevansa kuulluiksi. Sen pitää myös näkyä päätöksenteossa.”

Kirsi Marttinen,
erityisasiantuntija, Soste

Kirsi Marttinen

Yritys, mieti ainakin näitä

Millä tavoin voitte madaltaa kynnystä rekrytoinnissa? Onko kaikissa työtehtävissänne todella aivan välttämätöntä osata suomea? Voiko esimerkiksi perehdytyksen järjestää muulla kielellä?

Onko työyhteisössänne turvallista olla oma itsensä? Moninaisuus ei näy vain ihonvärissä. Ihmiset, jotka voivat hyvin, ovat motivoituneita ja pysyvät töissä.

Osaako organisaatiosi kohdata eri taustoista tulevia ihmisiä? Ennakkoluulot vaikuttavat meihin kaikkiin, vaikka (ja varsinkin jos) niistä ei ole käyty työyhteisössä keskustelua.

Onko ylin johto sitoutunut muutokseen? Tarjotaanko johdolle ja työntekijöille koulutusta diversiteetistä?

Moninaisuuden kolme hyötyä

1.

Diversiteetti parantaa työhyvinvointia. Se lisää yrityksen kannattavuutta ja vähentää kuluja.

2.

Diversiteetti on vetovoimatekijä. Yhä suurempi joukko osaajia etsii yrityksiä, jotka sitoutuvat heille tärkeisiin arvoihin ja maailmankuvaan. On tärkeää, että yrityksen arvot ja maailmankuva vastaavat omia.

3.

Diversiteetti on kilpailuetu. Monenlaiset osaajat tuovat yritykseen ymmärrystä ympäröivästä maailmasta, eri markkinoista ja niiden tarpeista.