Kierto­talous tarvitsee tuekseen digitali­saatiota

Kiertotalous-kuvitus

Kiertotalous saa vauhtia digitalisaatiosta: yhä uudet toimialat vastaavat datan avulla vaatimuksiin tuotteiden pitkäikäisyydestä, kierrätettävyydestä ja päivitettävyydestä.

Kiertotalous on päivän sana, mutta se ymmärretään usein kapeasti tai väärin. Kiertotalous on enemmän kuin kierrätystä. Kiertotalous alkaa jo tuotesuunnittelusta.  Sen vuoksi yhä useampi vastuullinen yritys joutuu pohtimaan, mitä kiertotalous tarkoittaa yrityksen omalle liiketoiminnalle.

Poliittiset päättäjät ovat linjanneet, että tulevaisuuden talouskasvu ja hyvinvointi perustuvat kiertotalouteen. Suomi hyväksyi alkuvuonna kansallisen kiertotalousohjelman, jonka mukaan luonnonvarojen holtiton käyttö on saatava kuriin.

EU:lta puolestaan odotetaan loppuvuodesta esimerkiksi lainsäädäntöpakettia ekosuunnitteludirektiivin laajentamisesta muun muassa tekstiileihin ja huonekaluihin. Tähän saakka ekosuunnittelu on koskenut lähinnä energiaa kuluttavia laitteita. Eikä kyse ole enää vain energiatehokkuudesta: kuluttajien on saatava kestävämpiä sekä helpommin korjattavia ja kierrätettäviä tuotteita.

Toteutuakseen kiertotalous tarvitsee rinnalleen toisen megatrendin, nimittäin digitalisaation.

Digitalisaation avulla esimerkiksi t-paidan matka raaka-aineesta vaatekaappiin ja sieltä uusiokäyttöön helpottuu: voidaan luoda uusia, ympäristöystävällisempiä kuituja, tehostaa tuotantoprosesseja ja erottaa kuidut kierrätysmateriaalista uusiokäyttöä varten. Digitalisaatio on usein edellytys myös tuotteiden käyttämiselle palveluna.

Avoin data, johon EU:kin päätöksillään pyrkii, mahdollistaa jouhevan yhteistyön eri yritysten välillä. Yritykset voivat esimerkiksi ennakoida kierrätykseen tulevia materiaaleja, joita ne voivat hyödyntää omassa tuotannossaan.

Tekstiiliteollisuus on alkanut siirtyä kohtia kiertotaloutta, kun paine sekä lainsäädännön että kuluttajien suunnalta on kasvanut.  Saman voi odottaa tapahtuvan myös muilla toimialoilla.

Tua Huomo

”Uskon, että tulevaisuudessa vastuullisuus on jokaisen menestyvän yrityksen perusta. Digitalisaation ja kiertotalouden yhdistelmä on valtava mahdollisuus suomalaisille yrityksille menestyä tulevaisuudessa.”

Tua Huomo,
liiketoiminta-alueen johtaja, VTT

”Janotaan kasvua, mutta puhutaan myös kestävyyden tärkeydestä. Pitäisi kyseenalaistaa se, millaista kasvua tulevaisuudessa halutaan, ja miettiä mahdollisuuksia luoda taloudellista kasvua ilman materiaalista kasvua.”

Samuli Patala,
apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Samuli Patala

Yritys, tee ainakin nämä

1. 

Luo datastrategia. Tarkastele, mitä dataa yrityksesi tuottaa ja omistaa. Miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa paremmin?

2.

Hyödynnä tutkimusta. Suomessa on valtavasti ajankohtaista tutkimusta, jonka avulla voi kirittää kiertotalouden ratkaisuja ja innovaatioita.

3.

Selvitä, miten kiertotaloutta edistetään lainsäädännöllä omalla toimialallasi.