Yritys, ota
ihmis­oikeudet haltuun viimeistään nyt!

Ihmisoikeudet-kuvitus

Ihmisoikeusvastuusta tulee menestystekijä: etunojassa toimineet yritykset saavat kilpailuetua, kun asianmukaisesta huolellisuudesta ihmisoikeusasioissa tulee pakollista.

Yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevan keskustelun seuraaminen on pitkään muistuttanut maalin kuivumisen katselua. Käännekohta on kuitenkin käsillä: pian asianmukaisen huolellisuuden noudattamisesta ihmisoikeusasioissa tulee todennäköisesti pakollista joko kansallisen yritysvastuulain myötä tai EU-direktiivin kautta.

YK:ssa yritysten ihmisoikeusvastuuta ohjaavista periaatteista päästiin sopuun jo vuonna 2011. Periaatteiden noudattaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Valtioneuvoston tilaaman selvityksen mukaan vain noin runsas neljännes suomalaisyrityksistä tekee sitä, mitä niiden oletetaan YK:n periaatteiden mukaan tekevän: noudattaa ihmisoikeusasioissa asianmukaista huolellisuutta.

Sama suomeksi: yritysten vastuullisuusraporteista löytyy yleisiä linjauksia ihmisoikeuksista, mutta prosessit ovat kunnossa vain yhdellä neljästä.

Yritysvastuulain säätämistä valmistelee Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö. Vastaavia kansallisia yritysvastuulakeja säädetään parhaillaan eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi Saksassa yritysvastuulain käsittely parlamentissa alkoi huhtikuussa. Ranskassa laki on ollut voimassa jo useamman vuoden.

Osin juuri toisistaan poikkeavien kansallisten lakien ja niistä yrityksille koituvien erilaisten velvoitteiden vuoksi myös Euroopan komissio on ilmoittanut tekevänsä kesällä esityksen EU-tason yritysvastuulaista.

Suomessa asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen tulee todennäköisesti suurille yrityksille pakolliseksi joko EU:n direktiivin kansallisen toimeenpanon tai oman kansallisen lain kautta. Paljon riippuu siitä, millaisen vastaanoton komission tuleva ehdotus saa jäsenmaissa. Kun EU:n lainsäädäntöehdotuksen yksityiskohdat selviävät, Suomen hallitus päättää, kumpaa reittiä edetään.

Tytti Nahi

”Vaikka tulevat lait koskisivat vain suurimpia yrityksiä, alihankinnan kautta ne koskettavat monia pk-yrityksiä. Jos esimerkiksi suurten elintarvikeketjujen tulee tehdä ihmisoikeusvastuutyötä, totta kai he kysyvät tuotteita toimittavilta yrityksiltä myös ihmisoikeusasioista.”

Tytti Nahi,
Reilun Kaupan kansainvälisen ihmisoikeustyön päällikkö, Kaskas Median neuvonantaja

”Nyt on tuhannen taalan paikka niille yrityksille, jotka eivät ole vielä aloittaneet. Faktahan on se, että tämä on vaativaa työtä. Sitä on helpompaa tehdä ilman lainsäädännöstä johtuvaa kovaa ulkopuolista painetta tai siinä vaiheessa, kun löytää itsensä mediakohun silmästä.”

Linda Piirto,
erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Linda Piirto
Linda Piirto

”Sitä resurssien määrää, mitä myrskyn silmässä oleminen ihmisoikeusasioiden vuoksi vaatii, ei tajua ennen kuin on siellä. Kilpailuetu tulee siitä, että hoitaa asiat etunojassa. Tulevaisuudessa kilpailuetu tulee myös siitä, että saa rahoitusta halvemmalla.”

Linda Piirto,
erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Fakta: Mikä ihmeen asianmukainen huolellisuus?

Asianmukainen huolellisuus ihmisoikeusasioissa tarkoittaa sitä, että yrityksen pitää tutkia ja tunnistaa omaan toimintaansa ja arvoketjuihinsa liittyvät suurimmat ihmisoikeusriskit, kertoa julkisesti, miten riskejä hallitaan, sekä mitä yritys tekee, jos se on kaikesta huolimatta yhteydessä ihmisoikeusrikkomuksiin.

Olemassa olevissa kansallisissa laeissa ja lakiehdotuksissa on paljon eroa siinä, minkä kokoisia yrityksiä ja mitä toimialoja ne koskevat ja kuinka pitkälle lopputuotteen myyjän vastuu ulottuu yrityksen tuotanto- ja arvoketjussa.

EU-komission yritysvastuulakiehdotuksen valmistelua ohjaa osittain europarlamentin mietintö, jossa edellytetään hyvin laajaa yritysvastuulakia.

Riskien tunnistaminen ja hallinta ovat vaativa harjoitus: työssä kannattaa käyttää ulkopuolista apua.