Kasvunvara

Nämä viisi asiaa yrityksen pitää tietää vastuullisuudesta juuri nyt.

Huomisen menestys ei perustu eilisen tietoon. Vastuulli­suudessa tapahtuu nyt valtavasti sekä lainsäädännössä että tutkimuksessa. Mitkä asiat vastuullisen yrityksen täytyy ottaa huomioon tänään, jotta se menestyy liike­toiminnassaan myös tulevaisuudessa?

Meillä Kaskasilla on Suomen fiksuimmat asiakkaat, joten käännyimme heidän puoleensa. Kartoitimme trendit kysymällä tiede-, viranomais-, järjestö- ja yritysasiakkailtamme sekä neuvonantajiltamme, minkä asioiden parissa he työskentelevät. Kokosimme yrityksille myös vinkit siitä, miten ne voivat huomioida trendit toiminnassaan.

Yksi asia ei muutu: vastuullisuus alkaa teoista. Ne eivät näy tuotteesta tai brändistä päällepäin. Siksi tarvitaan viestintää.

Toinenkin totuus pysyy. Luottamusta rakentavassa, avoimessa vastuullisuusviestinnässä uskalletaan nostaa hyvien tekojen lisäksi esille myös puutteita ja haasteita. Kukaan ei ole täydellinen.

Kaskasin lähestymistapa vastuullisuusviestintään on tehdä rohkeita tekoja tutkitun tiedon ja avoimen keskustelun pohjalta. Kun teot pohjautuvat tietoon ja sidosryhmien osallisuuteen, myös yrityksen on helpompi olla rohkea ja avoin ja puhua isosta kuvasta nippeleiden sijaan. Näin vastuullisuudella luodaan menestystä.

Nämä viisi asiaa ovat pinnalla 2–5 vuoden päästä, osa jo nopeammin:

Luontokato on uusi ilmaston­muutos

Luontokato nousee asialistan kärkipäähän: yritysten luontovaikutus­arviointeja tehdään tulevaisuudessa vähän samaan tapaan kuin nyt hiilijalan­jälkilaskelmia.

Kompensaatiot eivät ole oikotie hiili­­neutraaliuuteen

Ilmastotoimien rima nousee: yrityksiä haastetaan kysymällä, koskevatko ilmasto­tavoitteet koko arvoketjua ja millaisilla keinoilla tavoitteisiin on päästy.

Moninaisuus lisää hyvinvointia ja kilpailukyä

Diversiteetti ei ole enää vain HR-asia: ihmisten monimuotoi­suuden huomioiminen vaatii yhä totuttujen tapojen kyseen­alaistamista, mutta se alkaa näkyä myös tuloslaskelman viimeisellä rivillä.

Yritys, ota ihmis­oikeudet haltuun viimeistään nyt!

Ihmisoikeus­vastuusta tulee menestystekijä: etunojassa toimineet yritykset saavat kilpailuetua, kun asianmukaisesta huolellisuudesta ihmisoikeus­asioissa tulee pakollista.

Kierto­­talous tarvitsee tuekseen digitali­­saatiota

Kiertotalous saa vauhtia digitalisaatiosta: yhä uudet toimialat vastaavat datan avulla vaatimuksiin tuotteiden pitkä­ikäisyydestä, kierrätettä­vyydestä ja päivitettä­vyydestä.

Yritysvastuulaki Suomeen, onko yrityksesi valmis?

Keskustelua vastuullisuuden tulevaisuudesta jatkoi Kaskasin tilaisuus Kasvunvara Talks, jossa europarlamentaarikko ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala kertoi EU:ssa valmisteltavasta yritysvastuulaista.