Youth in the Media City -verkkojulkaisu

Diginuoruus mediakaupungissa -tutkimushanke

Pulma

Nuorisokulttuurisia ilmiöitä poikkitieteellisesti tutkivalle Diginuoruus mediakaupungissa -tutkimushankkeelle haluttiin luoda perinteisestä raportista poikkeava digitaalinen julkaisuformaatti. Julkaisu eroaa perinteisestä myös sisällöltään: se koostuu viidestä esseemuotoisesta tekstistä, valokuvista ja äänitaideteoksesta. Julkaisun toivottiin tavoittavan akateemisen yleisön lisäksi myös laajempaa valistunutta yleisöä. Myös ulkoasusta haluttiin tehdä rohkean erottuva.

Ratkaisu

Loimme julkaisun WordPress-alustalle ja suunnittelimme ulkoasun uudentyyppisen formaatin. Suunnittelussa otimme huomioon toiveet kiinnostusta herättävästä ulkoasusta, sisällön hyvästä luettavuudesta ja selkeästä lukijaa ohjaavasta lukukokemuksesta. Typografia on suunniteltu hyvin luettavaksi. Valokuville haluttiin antaa tilaa tekstin keskellä. Kuvituksiin loimme rohkean abstraktin tyylin.

Lue lisää: youth-in-the-media-city.org

Valokuvat: Patrik Rastenberger