Ympäristöministeriö

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämishankkeet

Pulma

Miten uudet ideat ja yhdessä hyväksi todetut toimintatavat saadaan käyttöön arjessa? Jatkoimme ympäristöministeriön sidosryhmäyhteistyön kehittämistä kolmessa ministeriön hankkeessa. Kehitimme lakiuudistuksen vuorovaikutuskonseptin, kutsuimme sidosryhmät suunnittelemaan yhteistä tiekarttaa ja kartoitimme yhteiskunnan eri tahojen tietoa ja näkemyksiä heille tärkeästä teemasta.

Ratkaisu

Testasimme sidosryhmäyhteisön kehittämiseksi luotuja työkaluja, työtapoja ja prosesseja kokeilemalla niitä käytännössä ympäristöministeriön kolmessa hyvin erilaisessa hankkeessa.

Suunnittelimme tiivistahtisen ja monia yhteiskunnan toimijoita koskettavan valtioneuvoston Vähennä, kierrätä ja korvaa -muovitiekartan vuorovaikutuksen ja osallistumisen konseptin. Järjestimme vuorovaikutteisia työpajoja ja lanseeraasimme verkkotyökalun, jonka avulla myös kansalaiset pääsivät ideoimaan ratkaisuja muoviongelmaan.

Teimme maankäytön- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen vuorovaikutuksen ja osallistumisen konseptin, jossa määriteltiin sidosryhmätyön tavoitteet, periaatteet, työtavat ja vastuut. Vuorovaikutuskonsepti ohjaa valmistelun sidosryhmäyhteistyötä ja auttaa sidosryhmiä tunnistamaan vaikuttamisen ajankohdat ja paikat.

Teimme selvityksen siitä, miten luonnon virkistyskäytön toimijoiden mielestä luonnon virkistyskäyttöä pitäisi Suomessa edistää. Kartoitimme haastattelujen ja kahden dialogitilaisuuden avulla sitä, millainen toimijaverkosto työskentelee Suomessa virkistyskäytön edistämiseksi ja millaisia tavoitteita ja toiveita heillä on virkistyskäytön tulevaisuutta ajatellen.