VN TEAS -hanke: Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen

Viestintäkumppanuus

Pulma

Miten Suomi voi toimia kestävästi ja turvata tuleville sukupolville hyvät mahdollisuudet elämiseen? Kaupungit, yritykset, järjestöt tai yksityishenkilöt voivat tehdä kestävän kehityksen lupauksen eli toimenpidesitoumuksen. Sitoumuksen allekirjoittaja määrittelee, miten aikoo edistää toiminnassaan kestävää kehitystä. Sitoumus on suomalainen tapa nostaa kestävän kehityksen työ uudelle tasolle. Mutta miten siitä tehdään merkittävä työkalu?

Ratkaisu

Toimimme KekeArvi-hankkeen viestintäkumppanina. Hankkeessa selvitettiin, miten kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ja toimenpidesitoumustyökalua tulisi kehittää. Kirjoitimme tutkimuksen kulusta ja työpajoista blogitekstejä ja tuotimme kyselytutkimuksen tuloksista infografiikkaa. Blogitekstit julkaisimme kestäväkehitys.fi-sivuston blogissa. Lisäksi autoimme hankkeen mediaviestinnässä ja loppuraportin hiomisessa sekä policy briefin suunnittelussa ja taitossa. Hankkeen policy brief toimitettiin kestävän kehityksen toimikuntaan ja ministeriöihin.

Lue lisää: tietokayttoon.fi