Valtioneuvoston kanslia

Vuorovaikutuskoulutukset

Pulma

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. VN TEAS -hankkeiden tuottaman uuden tiedon pitää olla tehokkaasti hyödynnettävissä, joten tutkimushankkeilta vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Ratkaisu

VN TEAS -toiminnan vuorovaikutustilaisuudet ovat tapahtumia, jotka törmäyttävät tutkijoita, päättäjiä ja virkakuntaa. Olemme toimineet vuorovaikutustilaisuuksien järjestämisessä valtioneuvoston kanslian kumppanina vuodesta 2015. Tänä aikana tilaisuuksia on järjestetty kymmenen. Jokainen tilaisuus on suunniteltu vaihtuvan teeman ympärille, ja niissä on käsitelty aiheita toimittajan kohtaamisesta sosiaalisen median hyödyntämiseen, tutkijan tiedonhallintaan ja rakentavaan dialogiin. Osallistujat ovat päässeet harjoittelemaan erilaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja policy briefin kirjoittamisesta tiedon visualisointiin.