Valtioneuvoston kanslia

Kestävän kehityksen kansalaisraati

Pulma

Valtioneuvoston kanslia järjesti Suomen ensimmäisen kestävän kehityksen kansalaisraadin vuodenvaihteessa 2018–2019. Kansalaisraadin jäsenet vastasivat laajaan verkkokyselyyn kestävän kehityksen tilasta vuoden 2018 Suomessa. Raatiin haluttiin mukaan mahdollisimman paljon osallistujia ja sen tuloksista haluttiin viestiä sekä raatilaisille että ulkopuolisille. Miten viestinnästä saataisiin vaikuttavaa ja raadin toimintaa tukevaa?

Ratkaisu

Konseptoimme ja järjestimme yhdessä asiakkaan kanssa kansalaisraadin aloitustapahtuman ja tulostilaisuuden. Lisäksi laadimme ohjeistusta ja viestintämateriaaleja raatilaisten työn tueksi. Aloitustapahtumassa raadin jäsenille kerrottiin työn lähtökohdista ja tavoitteista sekä jaettiin käytännön vinkkejä kansalaisraadin työhön. Tulostilaisuudessa raadin tuloksista keskusteltiin yhdessä raatilaisten ja päättäjien kanssa. Kummatkin tilaisuudet striimattiin verkkoon. Tuotimme hankkeen käyttöön myös muita viestintämateriaaleja, kuten verkkosivujen tekstejä, somekortteja ja esitteen kansalaisraadin tuloksista.

Kuva: VNK