Valtioneuvoston kanslia

Kestävän kehityksen kansalaisraati

Pulma

Valtioneuvoston kanslia on järjestänyt jo kaksi kertaa kestävän kehityksen kansalaisraadin vuodenvaihteessa, vuosina 2019 ja 2020. Kansalaisraadin jäsenet vastasivat laajaan verkkokyselyyn kestävän kehityksen tilasta vuosien 2018 ja 2019 Suomessa. Raatiin haluttiin mukaan mahdollisimman paljon osallistujia ja sen tuloksista haluttiin viestiä sekä raatilaisille että ulkopuolisille. Miten viestinnästä saataisiin vaikuttavaa ja raadin toimintaa tukevaa?

Ratkaisu

Konseptoimme ja järjestimme yhdessä asiakkaan kanssa kansalaisraadin työn tueksi aloitustapahtuman, tulostilaisuuden ja ohjevideoita raatiin osallistumisesta. Tulostilaisuudessa raadin tuloksista keskusteltiin molempina vuosina yhdessä raatilaisten ja päättäjien kanssa. Tilaisuudet striimattiin verkkoon. Tuotimme hankkeen käyttöön myös viestintämateriaaleja, kuten verkkosivujen tekstejä, somekortteja ja esitteen kansalaisraadin tuloksista.

Kuva: VNK