Työ- ja elinkeinoministeriö

Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

Pulma

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala on laaja, ja yhteisten ratkaisujen kehittäminen vaatii aktiivista yhteistyötä ja keskustelua yhteiskunnan eri osa-alueiden kanssa. TEM:n tavoitteena oli kehittää sidosryhmäyhteistyötään entistä toimivammaksi ja avoimemmaksi.

Ratkaisu

Aloitimme työn kartoituksella, johon haastattelimme TEM:n keskeisiä sidosryhmiä ja virkakunnan edustajia heidän kokemuksistaan ministeriön kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Osana kartoitusta järjestimme virkakunnan sisäisen työpajan sekä virkakunnan ja sidosryhmien työpajan yhteistyön kehittämiseksi.

TEM perusti vuorovaikutuksen tueksi sisäisen vuorovaikutuspoolin eli joukon ihmisiä, jotka tukevat koko talon työtä laadukkaassa vuorovaikutuksessa. Järjestimme poolille kolme räätälöityä vuorovaikutuskoulutusta, joissa käsittelimme muun muassa sidosryhmäyhteistyötä osana lainvalmistelua ja hankkeita, erilaisia osallistumisen ja vuorovaikutuksen työkaluja sekä tiimien ja ryhmien vuorovaikutuksen ilmiöitä.

Tiivistimme kartoituksen, työpajojen ja koulutusten opit ja työkalut TEM:n sidosryhmäyhteistyön huoneentauluksi. Huoneentaulun avulla vuorovaikutuksen suunnittelu on johdonmukaista ja laadukasta erilaisissa lainsäädäntö- ja kehityshankkeissa. 

Keväällä 2020 työ on jatkunut piloteilla, joissa uudenlaiset vuorovaikutuksen tavat otetaan konkreettisesti käyttöön neljässä ministeriön hankkeessa.