Turun yliopisto

WORK-konferenssien viestintä

Pulma

Työn ja työelämän tutkimukseen pureutuva kansainvälinen WORK-konferenssi kokoaa alan tutkijat ja asiantuntijat saman katon alle kahden vuoden välein. Konferenssin järjestää Turun yliopisto yhdessä Turun työtieteiden keskuksen (TCLS), Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman SWiPE-konsortion sekä Työterveyslaitoksen kanssa. 

Konferenssi tarjoaa tuoretta tutkimustietoa sekä kiinnostavia puheenvuoroja työelämän kehityksestä ja tulevaisuudesta. Tapahtumassa käsiteltävät aiheet ovat merkittäviä akateemisen tutkimuksen lisäksi poliittisen päätöksenteon ja liike-elämän kannalta. Vaikuttava sidosryhmäviestintä on avain erilaisten kohderyhmien saavuttamiseksi.

Ratkaisu

Toimimme konferenssin viestintäkumppanina vuosina 2017 ja 2019. Konferenssiviestinnän tavoitteena oli kerätä konferenssille medianäkyvyyttä sekä kasvattaa konferenssin tunnettuutta niin tiedeyhteisön sisällä kuin esimerkiksi tiedepoliittisten toimijoiden keskuudessa. 

Autoimme järjestäjiä kartoittamaan konferenssin kannalta olennaiset kohde- ja sidosryhmät ja kutsumaan ne paikan päälle. Vastasimme myös konferenssin mediaviestinnästä. Konferenssi ja sen puhujat olivat esillä muun muassa Helsingin Sanomissa, YLEn Uutisissa ja Turun Sanomissa.

Tuotimme lisäksi koosteet jokaisesta konferenssipäivästä konferenssin ja SWiPE-konsortion verkkosivuille suomeksi ja englanniksi. Yleistajuiset ja kattavat koosteet saivat runsaasti kiitosta niin konferenssin osallistujilta kuin muilta tapahtuman aiheista kiinnostuneilta ihmisiltä.

Lue lisää: workconference.fi

 

Kuva: Sakari Piippo