Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto

Tiedevaalit-viestintäkampanja

Pulma 

Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto halusivat herättää vuoden 2019 eduskuntavaalien alla keskustelua tieteen merkityksestä ja edellytyksistä. Päättäjien rooli tieteen elinvoimaisuudessa on tärkeä, sillä ilman riittävää rahoitusta ja otollisia työskentelyolosuhteita tieteen tekeminen vaikeutuu. Liitot halusivat nostaa nämä teemat mukaan vaalikeskusteluihin.

Kampanjan tavoitteena oli saada ihmiset huomaamaan tieteen tärkeys yhteiskunnassa ja rohkaista ihmisiä äänestämään eduskuntavaaleissa ehdokkaita, jotka puhuvat tieteen ja sivistyksen puolesta.

Ratkaisu

Toteutimme yhdessä liittojen kanssa sosiaalisen median viestintäkampanjan. Kampanjan sanansaattajiksi kutsuttiin tunnettuja suomalaisia. Sanansaattajat pohtivat kampanjassa, miltä maailma näyttäisi ilman tiedettä. Näin tieteen merkitys nousi esiin monista eri näkökulmista. Kampanjassa olivat mukana muun muassa laulaja Anna Puu, kirjailija Tommi Kinnunen sekä entinen huippusuunnistaja Minna Kauppi.

Vastasimme kampanjan konseptista, tuotimme sen tekstisisällöt sekä loimme sille visuaalisen ilmeen. Jaoimme ja markkinoimme sisältöjä erityisesti Facebookissa, sillä totesimme suuren osan kampanjan kohderyhmästä käyttävän juuri Facebookia. Sisältöjä levitettiin myös Twitterissä ja Instagramissa.

Kampanjaa lähti tukemaan myös muita tiedettä tukevia liittoja ja järjestöjä. Mukana olivat Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Sivistystyönantajat, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI.