Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

THL IMPACT bootcamp tiedon vaikuttavaan visualisointiin

Pulma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa valtavasti tärkeää tietoa. Haasteena oli tiedon löydettävyys. Miten esittää ja tuoda tietoa esiin niin, että ihmiset löytävät sen ääreen?

Ratkaisu

Ratkaisuksi valitsimme tiedon visualisoinnin ja käyttäjälähtöisen suunnittelun. Lisäksi otimme THL:n asiantuntijat mukaan tuottamaan visualisointeja. Järjestimme kahden päivän mittaisen bootcampin, jonka osallistujat visualisoivat tietoa vaikuttavaksi. Bootcampille osallistui noin 20 THL:n eri alojen asiantuntijaa. Lisäksi THL:n sisäinen viestintä dokumentoi aktiivisesti koko bootcampin THL:n intraan ja sosiaaliseen mediaan.

Osallistujista muodostettiin neljä ryhmää, joista kukin kehitti kahden päivän aikana prototyypin yhden aihealueen datan visualisoinnista. Ryhmien mentoreina oli kahden päivän ajan Suomen parhaita tiedon visualisoijia: Juuso Koponen Koponen+Hildénistä, Ville Saarinen Lucifysta, Mari Huhtanen Kildasta ja Kaskas Median AD Jenni Viitanen.

Tiimit valmennettiin pitchaamaan, ja ne esittivät prototyyppinsä koko THL:lle bootcampin huipentavassa Open doors -tilaisuudessa. THL:n asiantuntijoista ja sen tuottaman tiedon hyödyntäjistä koostuva raati valitsi voittajan, joka sai 10 000 euroa prototyyppinsä toteuttamiseen. Myös muita prototyyppejä on lähdetty toteuttamaan bootcampin jälkeen.