Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmat

Vaikuta ja vaikutu! -vuorovaikutuskoulutukset

Pulma

Strategiset tutkimushankkeet tuottavat tietoa yhteiskunnan käyttöön. Siksi STN-hankkeilta odotetaan laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta: tutkimuksella vaikuttamista ja vuorovaikutusta yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Mitkä ovat mahdollisimman vuorovaikutteisia tapoja tehdä tutkimusta? Miten viestiä ja vuorovaikuttaa niin, että yhteiskunnan toimijoiden eri roolit ja näkemykset otetaan aidosti huomioon?

Ratkaisu

Suunnittelimme ja järjestimme yhdessä STN-ohjelmajohtajien kanssa Vaikuta ja vaikutu! -vuorovaikutuskoulutukset, joissa STN-hankkeet eri ohjelmista kokoontuivat yhteen kouluttautumaan, keskustelemaan ja suunnittelemaan hankkeidensa vuorovaikutusta ja viestintää.

Vuorovaikutuskoulutuksia on järjestetty kaksi vuosina 2017 ja 2018. Tilaisuudet ovat sisältäneet ajatuksia herättäviä keynote-puheenvuoroja, koulutuksellisia osioita ja käytännön klinikoita. Osallistujat ovat koulutuksissa esimerkiksi kirjoittaneet policy briefejä, harjoitelleet esiintymistä, rakentaneet hankkeelle ydinviestejä ja kartoittaneet tärkeitä sidosryhmiä.