STN-tutkimushanke SUDDEN

Tutkimushankkeen viestintä

Pulma

Lääkkeiden ympäristövaikutukset ovat kasvava, maailmanlaajuinen ongelma. Jopa neljännes maailman joista ja järvistä on vaarassa saastua niiden vuoksi. SUDDEN-tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi. Hanke pyrkii tiiviiseen vuorovaikutukseen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Millaisella viestinnällä ja visualisoinneilla sidosryhmien mielenkiinto pysyy yllä koko viisivuotisen hankkeen ajan?

Ratkaisu

Olemme toimineet hankkeen viestintäkumppanina sen alusta lähtien. Yhteistyö alkoi visuaalisen ilmeen ja ydinviestien määrittelyllä tutkimushankkeelle. Jalostimme viestit eri kohderyhmille tiiviissä yhteistyössä hankkeen tutkijoiden kanssa. Visuaalisen ilmeen lähtökohtina oli uskottavuus, raikkaus ja ajattomuus, joka puhuttelisi myös kansainvälistä yleisöä. Toteutimme hankkeen käyttöön viestintämateriaalien kokonaisuuden, kuten esityskalvopohjat, esitteen, infografiikkaa ja valokuvia sekä materiaaleja sosiaaliseen mediaan. Konseptoimme ja visualisoimme myös hankkeen verkkosivut ja tuotimme verkkosivujen sisällöt. Verkkosivujen teknisestä toteutuksesta vastasi digitoimisto Agenda Helsinki.

SUDDEN-tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemian alaisuudessa toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto. SUDDENin yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaa Demos Helsinki.

Lue lisää: sudden.fi