STN-tutkimushanke Polkuja työhön

Hankkeen viestintä ja vuorovaikutus

Pulma

Ammattirakenne on murroksessa. Millaista osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Tätä tutkii Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Polkuja työhön -hanke. Hanketta koordinoi Etla, ja se on käynnissä vuosina 2016–2019. Tarkoitus on varmistaa, että suomalaisen työelämän kehittämisestä vastaavat tahot saavat ymmärrettävää ja paikkansapitävää tietoa sekä konkreettisia ratkaisuja päätöksenteon tueksi.

Ratkaisu

Toimimme Polkuja työhön -hankkeen vuorovaikutuskumppanina eli autamme rakentamaan sille yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Työstämme hankkeen ydinviestejä, suunnittelemme, koordinoimme ja toteutamme viestintää eri kanavissa. Lisäksi tuemme tutkijoita viestintämateriaalien, kuten postereiden ja blogitekstien teossa. Suunnittelimme ja toteutimme hankkeen verkkosivut.

Lue lisää: polkujatyohon.fi