STN-tutkimushanke Package-Heroes

Viestintäkumppanuus

Pulma

Euroopan unionin alueella syntyy vuosittain noin 26 miljoonaa tonnia muovijätettä, josta noin 60 prosenttia muodostuu erilaisista pakkauksista. Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke Package-Heroes haluaa vähentää elintarvikepakkausten ympäristövaikutuksia. Siihen tarvitaan kuitenkin koko alan yhteistyötä. Miten tuoda eri toimijat yhteen ja jakaa tutkimustietoa kestävämmästä elintarvikepakkaamisesta vaikuttavasti?

Ratkaisu

Olemme kulkeneet Package-Heroesin strategisena tiedeviestintäkumppaneina aivan alkumetreiltä. Tarjosimme hankkeen vuorovaikutusvastaavalle jatkuvaa viestinnän tukea.

Yhteistyömme käynnistyi kirkastamalla hankkeen tavoitteita ja ydinviestejä. Autoimme hahmottamaan viestinnän suuntaa, tärkeimpiä sidosryhmiä ja viestinnän kanavia, jotta kaikki elintarvikepakkaamisen toimijat saataisiin keskustelemaan alan tulevaisuudesta. Järjestimme esimerkiksi Wikipedia-koulutuksia asiantuntijoille, jotta tutkimustieto saavuttaisi laajemman kohderyhmän. Lisäksi autoimme hanketta sosiaalisen median viestinnässä ja toimitimme tekstejä verkkosivuille.

Strategisen viestinnän avulla Package-Heroes on pystynyt priorisoimaan ja organisoimaan viestinnän ja vuorovaikutuksen niin, että se liittyy tiiviisti hankkeen tavoitteisiin ja sopii tutkijoiden kiireiseen arkeen.

https://www.packageheroes.fi/