Skolar.fi

Yleistajuinen kirjoittaminen

Asiakkaina mm. Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat, Työterveyslaitos, THL, BCDC-energia-tutkimushanke, Oulun yliopisto.

Pulma

Omasta työstä, tutkimustuloksista ja selvityksistä viestiminen on yhä keskeisempi osa asiantuntijoiden työnkuvaa. Yleistajuiset blogitekstit ovat tehokas tapa levittää tuotettua tietoa ja parantaa sen vaikuttavuutta. Selkeiden ja kiinnostavien tekstien avulla asiantuntijaorganisaatio tulee tunnetuksi tärkeimmästä vahvuudestaan: asiantuntijoistaan ja heidän osaamisestaan.

Ratkaisu

Yleistajuisen kirjoittamisen Skolar-koulutus antaa työkaluja, joiden avulla on helppo tuottaa tekstiä esimerkiksi blogiin, tiedotteeseen, ammattilehteen tai vaikka Wikipediaan. Kurssilaiset oppivat löytämään tekstilleen näkökulman, valitsemaan sille toimivan rakenteen ja ilmaisemaan itseään selkeästi.

Jokainen osallistuja kirjoittaa kurssin aikana itsenäisesti yleistajuisen suomen- tai englanninkielisen tekstin omasta työstään. Tekstit julkaistaan Skolar.fi-sivulla, jos osallistujat niin haluavat. Osallistuja saa tekstistään henkilökohtaista palautetta ja konkreettisia neuvoja, jotka koskevat paitsi sisältöä myös kieltä. Ammattikirjoittajan antama henkilökohtainen palaute on se osa koulutusta, jota kurssilaiset yleensä kiittävät jälkikäteen eniten.

Lue lisää: skolar.fi