Sisäministeriö

Tutkimusviestinnän kartoitus

Pulma

Sisäministeriö rahoittaa Suomelle merkittävää tutkimusta. Sisäiseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat jokaiselle suomalaiselle elintärkeitä aiheita, ja niistä tarvitaan jatkuvasti uutta tutkimusta päätöksenteon tueksi. Näistä tutkimuksista on olennaista pystyä viestimään selkeästi ja avoimesti sekä hallinnon alan sisällä että suurelle yleisölle. Sisäministeriön tutkimustiimi halusi ryhdistää tutkimuksista tehtävän viestinnän sisäistä organisoimista ja parantaa sen vaikuttavuutta.

Ratkaisu

Arvioimme sisäministeriön tutkimusviestinnän nykytilan, vahvuudet ja heikkoudet haastattelujen, sidosryhmäkyselyn, kirjallisten aineistojen ja viestintäkanavien tarkastelun pohjalta. Analysoimme, miten tutkimusviestintä on organisoitu ja toteutettu sisäministeriössä. Kartoitimme odotuksia ja kehityskohteita. Lopulta kiteytimme havainnoistamme konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla tutkimusviestintää voi tehdä tehokkaammin, suunnitelmallisemmin ja vaikuttavammin.