LignoSphere_kuva_puu3_Vilja_Pursiainen

Sellutehtaalta sijoittajien eteen – tiedepohjainen innovaatio vakuuttaa kirkkailla ydinviesteillään

Viestinnän suunnittelu on kaikkea muuta kuin markkinointia ja mainontaa. Sen avulla määritetään yrityksen tai hankkeen olemassaolon tarkoitus ja viestinnän perusta. Autoimme tutkimushankkeesta liiketoimintaan tähtävää LignoSphereä kiteyttämään uniikin arvonsa strategisesti ja visuaalisesti vakuuttavaksi kokonaisuudeksi.

Asiakas: Aalto-yliopisto / LignoSphere -tutkimushanke
Työn ajankohta: Kevät 2020

Miksi työ tehtiin?

LignoSphere-teknologia tarjoaa terveellisen ja vastuullisen vaihtoehdon formaldehydiä sisältäville liimoille ja pinnoitteille. Koska vastaavia vaihtoehtoja ei toistaiseksi juurikaan ole, LignoSpheren kaupallinen potentiaali on valtava. Parhaimmillaan tuote voisi korvata muut, formaldehydiä sisältävät liimat ja pinnoitteet sekä kuluttaja- että ammattilaismarkkinoilla. 

Asiakkaamme, Aalto-yliopiston LignoSphere-tutkimushanke halusi ennen kaupallistamista määrittää olemassaolonsa ytimen sekä strategisesti että visuaalisesti. 

Tutkijat tekevät työtään intohimolla. Se tarttuu myös meihin tekijöihin ja näkyy lopputuloksessa.

Aurora Airaskorpi, luova johtaja, Kaskas Media

Mitä teimme?

Yhteistyömme tavoitteeksi asetettiin harkittu, tieteellistä osaamista korostava viestinnän perusta, joka tukee tutkimustiedon välitystä, houkuttelee yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ja luo pohjaa teknologian tulevalle brändäykselle. Teknologiasta ei oltu aiemmin viestitty lainkaan, joten koko perusta piti rakentaa nollasta. Työssä haluttiin korostaa tiimin syvää tieteellistä osaamista ja kehitettävän teknologian uniikkeja, ympäristöystävällisiä, terveellisiä ja turvallisia ominaisuuksia.

Aloitimme työn määrittelemällä Lignospheren tiimin ja innovaation vahvuudet ja erottautumistekijät. Sen päälle rakensimme visuaalisen identiteetin verkkosivuja varten. Kiteytimme LignoSpheren identiteetin teksteiksi, jotka soveltuvat käytettäviksi niin tuotteen esittelytilaisuuksissa että verkkosivuilla. 

Työ sisälsi strategisten arvojen, ydinviestien, kohderyhmien ja äänensävyn määrittelyn, visuaalisen ilmeen, verkkosivusuunnittelua ja uniikit valokuvat.

Kaskasin tieteellisen viestinnän vahva substanssiosaaminen helpotti Lignospheren ydinviestien kiteyttämistä. Fasilitoidussa tyopajatyöskentelyssä tiimin oma käsitys uuden teknologian mahdollistamista kilpailutekijöistä ja niiden tehokkaasta välittämisestä eri sidosryhmille syveni. Syntyi harmoninen kokonaisuus, joka on LignoSpheren näköinen.

Jari Laine, Senior Innovation Advisor, Aalto-yliopisto

Miten meni?

LignoSpheren viestintämateriaalit on otettu tiimissä laajalti käyttöön ja ilme on saanut kiitosta sidosryhmiltä. Vuoden 2021 alkupuolella LignoSpheren tiimi luo ilmeen pohjalta verkkosivut ja odotamme yrityksen lanseerausta vuoden 2021 lopussa.

Muita vastaavia töitämme

Olemme tehneet LignoSphereä vastaavia viestinnän käynnistys- ja ilmetöitä myös muille tiedehankkeille, näistä esimerkkeinä muun muassa Ioncell, Sudden ja BioColour.