Säätiöt ja rahastot ry

Tieteen tukijoukot -kampanja, ulkoasu ja infografiikat

Pulma

Säätiöt ovat tukeneet suomalaista yhteiskuntaa kaikissa historian suurissa murroksissa viimeisen sadan vuoden aikana. Niiden tuki tieteelle on merkittävä lisä julkiseen tutkimusrahoitukseen. Säätiöt ja rahastot (ent. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta) toteutti aiheesta Tieteen tukijoukot -tutkimuksen, joka avaa säätiöiden roolia yhteiskunnan kehityksen ja riippumattoman tieteen mahdollistajina. Mutta miten tutkimuksen tuloksista viestitään kiinnostavasti ja yleistajuisesti?

Ratkaisu

Tieteen tukijoukot -tutkimus koottiin julkaisuksi, jonka kustantajana toimi WSOY. Tutkimuksen ja julkaisun tueksi suunnittelimme viestintäkampanjan, jonka visuaalinen ilme, infografiikat ja verkkosivut kertovat tutkimuksen parhaat palat. Selkeä ja havainnollistava kokonaisuus avaa mittavan tutkimuksen tulokset kiinnostavasti eri yleisöille. Samalla se lisää ymmärrystä säätiöiden yhteiskunnallisesta roolista sekä vaikuttavuudesta. 

Tutustu verkkosivuihin.  Tutustu pdf-julkaisuun ja tutkimuksen tiivistelmään.