Posti

Posti halusi herättää yhteiskunnallista keskustelua verkkokaupan ympäristövaikutuksista. Autoimme heitä luomalla kampanjan.

Pulma

Posti halusi herättää yhteiskunnallista keskustelua verkkokaupan ympäristövaikutuksista. Lisäksi se halusi antaa kuluttajille konkreettisia ja yleistajuisia vinkkejä ympäristöystävällisiin verkko-ostoksiin, kannustaa verkkokauppiaita pohtimaan toimintansa ympäristövaikutuksia ja tuoda esiin Postin omia ilmastotekoja.

Ratkaisu

Posti teetti verkkokaupan ilmastovaikutuksista laajan selvityksen. Suunnittelimme ja toteutimme yhteistyössä postilaisten kanssa selvityksen ympärille viestintäkokonaisuuden, joka sisälsi viestintää niin medialle ja kuluttajille kuin verkkokaupoille ja muille Postin sidosryhmille.

Loimme kampanjalle visuaalisen ilmeen ja kampanjakuvan sekä tuotimme infografiikkaa ja somenostoja selvityksen tuloksista. Tuotimme viestintämateriaaleja, kuten lehdistötiedotteen, aineistoa medialle ja kampanjasivujen sisällön. Tiivistimme selvityksen tulokset yleistajuiseksi ja visuaaliseksi esitykseksi ja autoimme suunnittelemaan ja toteuttamaan sidosryhmätilaisuuden. Lisäksi juonsimme tilaisuuden.

Sidosryhmätilaisuus oli onnistunut, ja aihe herätti vilkasta keskustelua. Helsingin Sanomat julkaisi kampanjan pohjalta laajan artikkelin, jossa käsiteltiin monipuolisesti verkkokaupan ympäristövaikutuksia. Lisäksi muun muassa Kauppalehti uutisoi selvityksestä.

Lue lisää