Thomas Hausmaninger wins Skolar Award 2019 and stands on stage

Pitchaamalla maailmankartalle – näin autoimme nuoria tutkijoita tavoittamaan tiede- ja bisnespäättäjät sekä median

Skolar Award on kilpailu, joka kokoaa nuoret tutkijalupaukset Helsinkiin pitchaamaan 100 000 euron arvoisesta tutkimusstipendistä Slush-yleisön edessä.

Toteutuksen ajankohta: 2015–2019
Asiakas: Voittoa tavoittelematon hanke, jonka rahoittivat: Liikesivistysrahasto, Helsingin Sanomain säätiö, Magnus Ehrnroothin säätiö, Paulon säätiö, Saastamoisen säätiö, Runar Bäckströmin säätiö, Tieteellisen tiedon tiedotuskeskus, Tiina ja Antti Herlinin säätiö ja Walter Ahlströmin säätiö ja kasvuyrittäjyystapahtuma Slush

Miksi työ tehtiin?

Nuoret tutkijat ovat ahtaalla. Väitöskirjan jälkeinen elämä koostuu silppurahoituksesta ja varman päälle pelaamisesta. Rohkeutta ja riskinottoa ei rahoita kukaan. Vain kirjaston hyllyjen väliin päätyvistä tiedejulkaisuista palkitaan. Maailman muuttamisesta motivoituvat, viestinnästä ja vuorovaikuttamisesta innostuvat tutkijat jäävät paitsioon. 

Kaskas Median luoma ja yhdeksän säätiön rahoittama Skolar Award -hanke tarjoaa vaihtoehdon, jossa vaakakupissa painavat niin uskallus tehdä maailmaa mullistavaa tutkimusta kuin myös viestiä siitä ymmärrettävästi. Skolar Award haastaa tutkijat heittämään peliin villeimmät ideansa ja pitchaamaan ne kasvuyrittäjätapahtuma Slushin lavalla kolmessa minuutissa.

The best experience in my professional life and one of the top 20 experiences in my life in general!

2019 finalist and winner Thomas Hausmaninger

Being in the Skolar house with other contestants was also great for developing connections, removing competitive feelings and making us feel like a family.

2019 finalist Igor Vassilev

Mitä teimme?

Skolar Award -kilpailu järjestettiin syksyllä 2019 viidettä kertaa. Kaikkien hakijoiden joukosta valittiin akateemisesti pätevä kahdeksan finalistin joukko, joille järjestettiin Helsingissä Kaskas Median luotsaama nelipäiväinen tiedeviestinnän bootcamp. Bootcampilla postdoc-tutkijoista hiottiin ammattipuhujia ja tiedeviestijöitä. Tutkimusteemoja ja tutkijoita nostettiin esille mediaviestinnän keinoin, some-kampanjoinnilla ja mainonnalla. Kaskas Media on luonut Skolar Awardin idean, hankkinut palkinnon rahoituksen ja kehittänyt konseptia vuosi vuodelta eteenpäin yhteistyössä säätiöasiakkaiden ja Slushin kanssa. 

Loimme kilpailun visuaalisen ilmeen, brändikuvat, verkkosivut, kaikki markkinointi- ja viestintäsisällöt sekä koulutussisällöt. Vastasimme kampanjan mediaviestinnästä sekä sisäisestä viestinnästä yhteistyökumppaneiden kesken.

Miten meni?

Vuonna 2019 Skolar Awardin tavoitteiksi asetettiin kilpailun hakijamäärän kasvattaminen, etenkin kansainvälisesti. Hakijamäärä kasvoi toivotusti, hakijoiden taustaorganisaatioiden määrä ja kansainvälisyys miltei tuplaantui ja kilpailusta kirjoittivat suomalaisten medioiden lisäksi mm. Times Higher Education sekä Salzbucrger Nachrichten. 

Kampanjan vaikuttavuus ei ollut ainoastaan määrällinen. Suurin muutos tapahtui tutkijoiden asenteissa ja valmiuksissa. Skolar-koulutusten ja pitchauskokemuksensa jälkeen he ovat sanansaattajia sille, miten tutkija voi tehdä tutkimuksestaan ymmärrettävää ja kiinnostavaa sekä yritysten että päättäjien silmissä. Kilpailuun osallistumisen jälkeen finalistit ovat käynnistäneet omia tiedeviestinnän kampanjoitaan ja perustaneet tiedeperustaisia yrityksiä. Kampanja lisäsi myös säätiömaailman yhteistyötä ja toi tutkimuksen ja tieteen Slushiin. Tiedekilpailumme veti vuodesta toiseen lavan eteen täyden yleisön.

Tutustu Skolariin.