Maa- ja metsätalousministeriö

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 viestinnän arviointi

Pulma

Ministeriö halusi arvioida maaseuturahaston pian päättyvän kauden viestintää. Maaseuturahasto on monipuolinen viestinnällinen kokonaisuus, johon liittyy teemoja yrittäjyydestä ympäristöön. Maaseuturahaston viestintää toteuttaa erikseen tehtävään perustettu viestintäverkosto, johon kuuluu toimijoita ministeriöstä, virastoista, aluehallinnosta, kunnista ja järjestöistä ympäri Suomen. Viestinnän arvioinnissa tarkasteltiin, miten viestintä tavoittaa kohderyhmänsä, kuinka viestintäverkoston yhteistyö sujuu ja kuinka vaikuttavaa viestintä on.

Ratkaisu

Arviointi koostui taustamateriaalin kartoituksesta, sähköisten viestintäkanavien arvioinnista, viestintäverkoston vuorovaikutuksen tarkastelusta, julkisen keskustelun analyysistä ja keskeisten kohderyhmien haastatteluista. Toteutimme osan työvaiheista yhdessä kumppaniemme Columbia Roadin ja Meltwaterin kanssa. 

Työn tuloksia muovattiin työpajassa yhdessä viestintäverkoston kanssa, ja annoimme arvioinnin osana konkreettisia viestinnän kehittämisehdotuksia. Arvioinnista syntynyt raportti auttaa ministeriötä raportoimaan nykyisen rahoituskauden tuloksista EU-komissiolle ja antaa uusia ajatuksia seuraavan kauden viestinnän suunnitteluun.

Tutustu maaseutuohjelmaan: www.maaseutu.fi