Mestarikurssit paketoivat tutkimushankkeiden tulokset päättäjille

Millaista on eriarvoisuus nyky-Suomessa, ja millaiset mekanismit tuottavat sitä? Päättäjille ja asiantuntijoille tuottamamme mestarikurssit paketoivat tutkimustietoa helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon.

Asiakas: Strategisen tutkimuksen rahoittama Tasa-arvoinen yhteiskunta (EQUA) -tutkimusohjelma

Ajankohta: 2017–jatkuu

Miksi työ tehtiin?

Syrjäytyminen on teema, jota tutkii moni Suomen Akatemian alaisuudessa toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke. Eri hankkeet tavoittelevat tuloksillaan samoja kohdeyleisöjä, joten yksittäisten viestien sijaan tutkijat halusivat yhdistää voimansa ja puhutella kohdeyleisöjään yhdessä.

Näin syntyi Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi keväällä 2017. Mestarikurssi oli neljän seminaarin kokonaisuus, jossa tutkijat esittelivät uutta tutkimustietoa ja siitä käytiin keskustelua.

Konsepti osoittautui niin toimivaksi, että tuotimme seuraavina vuosina myös Työn murroksen mestarikurssin (2018) ja Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssin (2019). Kuntavaalien jälkeen elokuussa 2021 järjestämme Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssin.

Mitä teimme?

Loimme mestarikursseille tapahtumakonseptin, visuaalisen ilmeen ja rakenteen. Vastasimme viestinnän koordinoinnista ja tuotannosta sekä tilaisuuksien moderoinnista. Kullakin mestarikurssilla oli mukana yli 20 tutkijaa noin 15 eri organisaatiosta. Sparrasimme esiintymiskoulutusta toivovia puhujia ja annoimme kaikille puhujille selkeät ohjeet diaesityksen rakentamiseen sekä yhtenäiset esityspohjat.

Seminaareihin osallistui muun muassa kansanedustajia ja kuntapäättäjiä, virkakuntaa, opiskelijoita, opinto-ohjaajia, järjestöjen edustajia ja tutkijoita. Tuotimme jokaiselle seminaarikerralle päivän aiheista lyhyen infopaketin, jonka osallistujat saivat mukaan.

Miten meni?

Mestarikurssit ovat tavoittaneet hyvin yleisönsä. Esimerkiksi Työn murroksen mestarikurssiin osallistui Kelan pääkonttorilla noin 200 ihmistä lähes 90 organisaatiosta. Lisäksi livestreamia tilaisuudesta seurasi moninkertainen joukko. Twitterissä valitsimme hashtagiksi #työnmurros, joka kiinnittyy jo aiheesta käytävään keskusteluun, Työn murroksen mestarikurssi tavoitti eri kanavissa noin 2 000 henkeä yhteiskunnan eri sektoreilta. 

“Suomessa tehdään paljon laadukasta tutkimusta liittyen muun muassa eriarvoisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin töissä ja vapaalla. Mestarikurssit tarjoavat kuratoidun ja tiiviin paketin uutta tutkimustietoa sekä kaivatun keskustelufoorumin päättäjille, virkakunnalle ja asiantuntijoille. Palautteissa osallistujat ovat kiitelleet erinomaisia järjestelyitä ja osallistujalähtöistä toteutusta.”

Maria Ruuska, toimitusjohtaja, Kaskas Media