Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Tämä on minun ympäristöni -mainosvideot

Pulma

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö rahoittaa ympäristötutkimusta ja tutkimustiedon viestintää. Säätiön yleinen apurahahaku on vuosittain syksyllä. Säätiö halusi vuonna 2017 mainostaa apurahahakuaan sosiaalisessa mediassa videoilla, jotka nostavat esiin sen rahoittamia tutkijoita ja hankkeiden kirjoa. Kampanjan tavoitteena oli saada ratkaisukeskeisiä apurahahakemuksia.

Ratkaisu

Tuotimme säätiölle Tämä on minun ympäristöni -apurahakampanjan. Sen avulla nostimme esiin kaksi säätiölle tärkeää asiaa: ratkaisuhakuisen tutkimuksen ja ympäristön moninaisuuden. Videoilla näytettiin oikeita tutkijoita tutkimusympäristöissään.

Kampanjan tähtinä oli neljä Nesslingin Säätiön apurahaa saavaa tutkijaa. Kustakin tutkijasta kuvattiin noin 25 sekuntia kestävä video. Videot myös leikattiin yhteen pidemmäksi, runsaan minuutin videoksi. Käytimme lyhyitä videoita sosiaalisessa mediassa natiivivideoina, ja ne saivat kaksiviikkoisen kampanjan aikana tuhansia katselukertoja Twitterissä ja Facebookissa. Pidempää videota käytetään esimerkiksi tapahtumissa, säätiön verkkosivuilla ja sitä on jaettu myös sosiaalisessa mediassa.

Videoista pyrittiin tekemään ajattomia, jotta niitä on mahdollista hyödyntää myös tulevina vuosina apurahakampanjoinnissa ja säätiön markkinoinnissa.

Katso videot