Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Strateginen viestintäkumppanuus

Pulma

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö rahoittaa ympäristötutkimusta ja tutkimustiedon viestintää. Säätiölle on tärkeää, että sen rahoittamat ratkaisut ovat vaikuttavia, ja että tutkimustieto saa ansaitsemansa huomion. Olemme toimineet vuodesta 2014 säätiön viestintäkumppanina toteuttamassa näitä kahta tavoitetta.

Ratkaisu

Vastaamme säätiön viestinnän suunnittelusta ja sen toteutuksesta yhdessä säätiön tutkimusjohtajan kanssa. Yhteistyön aikana olemme muun muassa uudistaneet säätiön verkkosivut ja luoneet konseptin Ratkaisuja-blogille, joka antaa äänen apurahansaajille. Lisäksi olemme suunnitelmallisella työllä ja aktiivisella sisällöntuotannolla moninkertaistaneet säätiön sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät. Olemme tuottaneet säätiölle videoita, blogipostauksia, tapahtumia ja sosiaalisen median päivityksiä. Järjestämme myös säännöllisesti viestintäkoulutuksia säätiön tukemille tutkijoille. Yhteistyömme aikana säätiön tunnettuus on kasvanut, ja sen saamien apurahahakemusten määrä kasvanut.

Lue lisää: www.nessling.fi