Maa- ja metsätalousministeriö

Kalastuslain suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän kehittämisen fasilitointi (Omakala)

Pulma

Vuonna 2016 voimaan astunut uudistunut kalastuslaki antaa työvälineet kestävän kalastuksen järjestämiseen. Tietoon perustuvien päätösten tekeminen ja ajantasainen tutkimus vaatii kuitenkin tuekseen kalastuksen ja kalojen tilaa koskevaa tietoa kokoavan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän. Toimiva järjestelmä ja sen rakentaminen vaatii asiantuntijatietoa laajalta joukolta sidosryhmiä. Miten lukuisat kalatalouden toimijat ja asiantuntijat saadaan sitoutumaan järjestelmän kehittämiseen ja myöhemmin tuottamaan tietoa järjestelmään?

Ratkaisu

Autoimme maa- ja metsätalousministeriötä sitouttamaan sidosryhmät hankkeeseen. Järjestimme vuoden aikana neljä työpajaa, joissa jaoimme tietoa ja edistimme toimijoiden yhteistä ymmärrystä. Käytimme työpajoissa palvelumuotoilun työkaluja, joiden avulla kartoitimme tiedon tarpeita sekä järjestelmän tavoitteita ja kipukohtia. Viimeisessä työpajassa raportoimme osallistujille aiempien työskentelypäivien annin ja loimme yhdessä askelmerkit tulevaan. Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää työpajoista kerätyn asiantuntijatiedon perusteella suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän käytännön toteutuksen.