Luonnonvarakeskus

Strateginen viestintäkumppanuus

Pulma

Luonnonvarakeskus tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Miten tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio voi viestiä kiinnostavasti ja vaikuttavasti?

Ratkaisu

Toimimme Luonnonvarakeskuksen kilpailutettuna viestintäkumppanina. Olemme kartoittaneet Luken viestintää ja kehittäneet sen hanke- ja tapahtumaviestintää. Kun Luke halusi muuttaa Leia-asiakaslehtensä kotimaisesta sidosryhmäjulkaisusta kansainväliseksi, loimme uudelle lehdelle tyylikirjan, suunnittelimme lehdenteon prosessin ja tuotimme lehteen artikkeleita. Olemme myös auttaneet Lukea kiteyttämään viestiään tuottamalla infografiikkaa ja policy briefejä. Lisäksi olemme konseptoineet Luken viestintäkanavia ja kouluttaneet tutkijoita ja asiantuntijoita tuottamaan niihin sisältöä. Olemme myös kouluttaneet Luonnonvarakeskuksen johtoa ja asiantuntijoita käyttämään sosiaalista mediaa.

Lue lisää: luke.fi