Luonnonvarakeskus

Sosiaalisen median mahdollisuudet asiantuntijatyössä

Pulma

Luonnonvarakeskuksessa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat halusivat oppia kertomaan omasta työstään ja käymään vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa.

Ratkaisu

Suunnittelimme ja toteutimme Luonnonvarakeskuksen tutkijoille ja asiantuntijoille kaksiosaisen sosiaalisen median koulutuskokonaisuuden, jossa he oppivat hahmottamaan ja hyödyntämään käytännössä sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia asiantuntijatyössä. Tutkijat ja asiantuntijat kiittivät koulutuksen käytännönläheisyyttä ja esimerkkejä, jotka olivat heidän aloiltaan. Twiittaavat lukelaiset koottiin Lukelaiset-listaan Twitterissä. Listassa on nyt 112 nimeä.