Hiljaiset auttajat saivat kiitoksensa verkossa ja elokuvateattereissa

SOSTE kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Autoimme SOSTEa tekemään vaikuttavaa ja puhuttelevaa visuaalista viestintää.

Asiakas: SOSTE ry
Toteutuksen ajankohta: 2019–2020

Miksi työ tehtiin?

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimii 550 000 vapaaehtoista ja työntekijää.

Ilman heitä monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Sote-järjestöt takaavat sen, että eri elämäntilanteissa jokaiselle löytyy joku, joka tukee, kuuntelee, pitää huolta tai edistää hyvää oloa arjessa. 

Mitä teimme?

Loimme kampanjan, jonka tavoitteena oli esitellä suomalaisissa sote-järjestöissä tehtävää, tavallisten suomalaisten työntekijöiden ja vapaaehtoisten tekemää työtä sekä lisätä sen näkyvyyttä suuren yleisön keskuudessa. Kampanjan nimeksi tuli Onneksi on joku.

Haastattelimme kampanjaa varten järjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Tuotimme haastatteluiden pohjalta tarinallisen kampanjavideon sekä tekstimuotoiset tarinat. Videota esitettiin Finnkinon elokuvateattereissa sekä sosiaalisessa mediassa. Kaikki materiaalit julkaistiin SOSTEn kampanjasivustolla, ja niitä jaettiin sosiaalisessa mediassa sekä Iltalehdessä natiivimainontana.

Lisäksi tuotimme infografiikkaa, joka kuvaa suomalaisten sote-alan järjestöjen maantieteellistä ja toimialajakoa. Infografiikan tavoitteena oli tehdä näkyväksi järjestöjen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Infografiikka perustui SOSTEn kokoamaan laajaan tutkimusaineistoon. Tätä tietoa ei oltu koskaan aiemmin esitetty visuaalisessa ja saavutettavassa muodossa.

Interaktiivinen infografiikka sai tuekseen tutkijoiden tuottamaa tekstisisältöä, jonka kokosimme ja editoimme yhdessä tutkijoiden kanssa. Grafiikka suunniteltiin monikäyttöiseksi, jotta sitä voi käyttää esimerkiksi tulevissa artikkeleissa ja diaesityksissä.

Miten meni?

Onneksi on joku -kampanja tavoitti Facebookissa ja Instagramissa lähes 60 000 käyttäjää. Julkaisuihin sitouduttiin lähes 4000 kertaa. Youtubessa videota näytettiin kampanja-aikana 15 600 kertaa.

Yksi projektin tavoitteista oli osoittaa arvostusta järjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia kohtaan. Osana somekampanjaa pyysimme tavallisia kansalaisia ilmiantamaan oman jokunsa, henkilön, joka on auttanut heitä hädän hetkellä. Näin moni tavallisia suomalaisia kuunnellut ja tukenut sai kiitoksen hiljaisesta mutta merkittävästä roolistaan toisen elämässä.

Kampanjaa jatkettiin vuonna 2020 tuottamalla aineisto, jolla kannustettiin sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kertomaan omasta työstään ja sen vaikutuksista ihmisten elämään. Tällä saavutettiin vuoden 2020 kampanja-aikana yli 10 000 mainintaa somessa ja 13 000 000 näyttöä Twitterissä.

Työskentely Kaskasin kanssa on helppoa, koska heillä on ymmärrys kohderyhmiemme tarpeista ja vaikuttavasta viestinnästä. Kaskasin tekemisen ytimessä ovat asiat ja vaikuttaminen. Viestintää ei tehdä kikkaillen, vaan asiantuntemus ja sisältö edellä. Tämä sopii erinomaisesti SOSTEn kaltaiselle vaikuttajajärjestölle.

Sami Liukkonen, viestintäpäällikkö, SOSTE