Helsingin yliopisto

Helsinki Challenge -haastekilpailu

Pulma

Helsinki Challenge on haastekilpailu, jossa tutkijoiden muodostamat monitieteelliset tiimit kehittävät ratkaisuja aikamme suurimpiin ongelmiin. Ratkaisut kytkeytyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen tai väestön ikääntymiseen. Tarkoituksena on löytää uudenlaisia ratkaisuja ja yhteistyökumppaneita. Samalla Helsinki Challenge tekee näkyväksi roolia, joka tieteellä ja tieteen tekijöillä on koko ihmiskunnan tulevaisuuden muokkaajina. Helsingin yliopiston kehittämä Helsinki Challenge järjestettiin Suomi100-juhlavuotena suomalaisten yliopistojen yhteistyönä.

Ratkaisu

Työskentelimme Helsinki Challengen viestintäkumppanina 2014–2015 ja jatkoimme yhteistyötä vuosina 2016–2017. Tuimme yliopistoja viestintästrategian suunnittelussa ja jalkauttamisessa, tapahtumatuotannossa, tiimien viestintävalmennuksessa ja median kontaktoinnissa. Lisäksi tuotimme tekstisisältöjä, videoita, valokuvia ja infografiikkaa lukuisiin kanaviin. Helsinki Challenge ja siihen osallistuneiden tiimien tutkijat näkyivät molempina vuosina usein suomalaisessa mediassa. Kilpailun viestintä tavoitti laajan yleisön, ja monikanavainen sisältö teki monimutkaisia aiheita ymmärrettäviksi.

Lue lisää: challenge.helsinki.fi