Helsingin yliopisto

Tutkija–päättäjä-työpari

Pulma

Yhteiskunnalliset ongelmat ovat yhä monimutkaisempia, ja tutkittua tietoa on entistä enemmän tarjolla. Tulevaisuuden vaikeat ja monimutkaiset ongelmat tulisi ratkaista vuorovaikutuksessa eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Yhä useampaa kuitenkin huolettaa, miten tietoa käytännössä hyödynnetään päätöksenteossa.

Helsingin yliopisto ja Kaskas Media pohtivat, miten yliopistot ja tutkijat voivat parantaa tätä vuoropuhelua päättäjien ja tutkijoiden välillä.

Ratkaisu

“Voisimmeko yhdessä tehdä jotain tieteen ja päätöksenteon välisen vuorovaikutuksen vahvistamiselle?” Näin luki sähköpostissa, jonka lähetimme viime syksynä viidelle eri tavoin päätöksentekoa edustavalla henkilölle ja viidelle tutkijalle.

Muodostimme viisi työparia kansanedustajista, professoreista, virkakunnan ja poliittisten nuorisojärjestöjen edustajista, erityisavustajista, tutkijoista ja opettajista. Ohjeet olivat yksinkertaiset: keskustelkaa päätöksentekijälle tärkeästä teemasta. Tutkija toi kohtaamisen laajan asiantuntemuksensa ja ohjasi tiedon lähteille, päätöksentekijä puolestaan raotti päätöksenteon kulisseja. Jokainen työpari tapasi kaksi kertaa, jotkut innostuttuaan useamminkin. 

Kokeilu synnytti keskinäistä ymmärrystä ja arvostusta. Kohtaamiset haastoivat tutkijat tiivistämään alansa tietoa tiiviiseen muotoon ja päättäjät tunnistamaan, mitä tietoa kipeimmin tarvitaan. 

Osallistujien mielestä tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksenteon tukena juuri oikeaan aikaan on aivan keskeistä, ja suorat kontaktit ovat tässä avuksi: “Sain hyvällä tekosyyllä kysellä ehkä itsestäänselviäkin asioita. Harvemmin niitä tulisi tuntemattomalle tutkijalle läheteltyä.”

Lue lisää blogistamme ja katso video