Helsingin kaupunki

Nuorisoneuvoston vaalien viestintä

Pulma

Helsingin nuorisoneuvosto pitää huolta siitä, että nuorten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa. Nuorisoneuvoston vaalit on yksi keinoista, joiden avulla Helsingin kaupunki innostaa nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Vaaleissa 13–17-vuotiaat nuoret voivat sekä asettua ehdolle nuorisoneuvostoon että äänestää. Vaaleissa äänestysprosentti on usein noin 35 prosentin luokkaa. On vielä paljon nuoria, jotka voisivat innostua päätöksenteosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Ratkaisu

Autoimme Helsingin kaupunkia nuorisoneuvoston syksyn 2019 vaalien viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nuorisoneuvoston vaalit näkyvät jo koulujen käytävillä, joten päätimme konseptoida sosiaalisen median kampanjan. Kampanja esitteli edellisten nuorisoneuvostojen vaikuttavia tekoja, kuten USB-pistokkeiden saamista kaupunkiliikenteen busseihin. 

Kampanjan alkuvaiheessa halusimme rohkaista nuoria asettumaan ehdolle, kun taas loppuvaiheessa kampanja ohjasi nuoria vaaliuurnille. Toteutimme kampanjan yhdessä Ruudin viestintätoimistossa työskentelevien nuorten sekä entisten nuorisoneuvostolaisten kanssa. Sisällöt tehtiin pääasiassa Instagramin Story -osioon sopiviksi, sillä Instagram on yksi nuorten eniten käyttämistä sosiaalisen median palveluista.

Kampanjan lisäksi hioimme vaaliviestinnän tueksi verkkosivujen tekstejä sekä markkinointimateriaaleja kouluihin. Tuimme Helsingin kaupunkia myös mediaviestinnässä