HELCOM

Työpaja Itämeren alueen ravinteiden kierrätyksen strategiasta

Pulma

Itämeren tilan parantamiseksi sen rantavaltioiden on tehtävä yhteistyötä. HELCOM työstää Itämeren alueelle yhteistä ravinteiden kierrätyksen strategiaa. Varsovassa järjestetyn työpajan tavoitteena oli tuoda asiantuntijoita Itämeren alueen valtioista yhteen keskustelemaan ravinteiden kierrätyksen haasteista ja ratkaisuista sekä kehittämään yhteisiä tavoitteita ja käytännön askelia niiden saavuttamiseksi.

Ratkaisu

Suunnittelimme ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja HELCOM-sihteeristön kanssa työpajaan sisällön ja työtavat. Fasilitoimme yhdessä Kenno Ethnographic Consultingin kanssa pienryhmien työskentelyä ja raportoimme keskustelun tuloksista. Lopputuloksena HELCOM sai asiantuntijoilta runsaasti näkemyksiä ja tietoa siitä, millaisia tavoitteita ravinteiden kierrätyksen strategialle asetettaisiin.

Lue lisää: helcom.fi