Energiavirasto

Reilua Energiaa -verkkolehti

Pulma

Energiavirasto halusi laajentaa Reilua Energiaa -lehden toimintaa myös verkkoon.

Ratkaisu

Suunnittelimme verkkolehteä varten visuaalisen ilmeen, joka tukee printtilehden visuaalisuutta, mutta antaa myös mahdollisuuksia sen laajentamiseen. Kuten printtilehdessä, myös verkkolehden sisältöjen haluttiin vetoavan ajankohtaisuudellaan ja kiinnostavuudellaan myös muihin kuin lehden perinteisiin lukijoihin. Tavoitteemme oli tehdä lehteen kunnianhimoisia sisältöjä, joissa valokuville ja infografiikalle annetaan suuri merkitys. 

Nostimme energia- ja ilmastoteemat näkyviin valokuviin ja kuvituksiin näyttävällä ja raikkaalla tyylillä. Toimme kuvasuunnittelun kautta lehteen mukaan journalistista otetta ja näkökulmallista visuaalista kerrontaa. Juttutyypistä riippuen Reilua Energiaa -lehden kuvakerronta (valokuvat, infografiikka tai piirroskuvitukset) havainnollistavat ja syventävät juttua sekä vahvistavat lehden uskottavuutta.

Valokuvien osalta halusimme panostaa kuvareportaaseihin, laajoihin maisemakuviin ja kiinnostaviin henkilökuviin. Piirroskuvitusten tuli olla oivaltavia ja ammattimaisia, mikä helpottaa lukijan houkuttelua lehden ja jutun pariin.

https://www.reiluaenergiaa.fi/