Demos Helsinki ja Aalto-yliopisto

Winland-hankkeen julkaisujen konseptointi ja tuotanto

Pulma

Kolmivuotinen Winland-hanke oli Suomen Akatemian alaisuudessa toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimushanke, joka tarkasteli Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen ja yhteiskehittämisen avulla. Hanke julkaisi elinaikanaan paljon yleistajuisia tutkimuskatsauksia, policy briefejä ja hankkeen tulokset yhteenkokoavan loppukoosteen. Hankkeella oli visuaalinen ilme, josta haluttiin juontaa jokaiselle julkaisulle oma persoonallinen ulkoasu. Hankkeen tutkijat jakoivat julkaisuja, kun he keskustelivat hankkeen teemoista eri alojen ammattilaisten kanssa ja tiedottivat uusista tutkimustuloksista.

Ratkaisu

Suunnittelimme hankkeen visuaalista ilmettä hyödyntäen ilmeen ja taittopohjat tutkimuskatsaukselle, policy briefille ja loppukoosteelle. Työmme avulla julkaisuja oli helppo suunnitella ja toteuttaa.