Asiantuntijasta ajatusjohtajaksi

Asiantuntijoiden koulutus ei ole enää yksittäisiä Twitter-seminaareja vaan valmennusohjelmia. Viestintätaitojen lisäksi valmennuksessa kasvavat itseluottamus ja uskallus viestiä.

Asiakas: VTT
Ajankohta: 2018 – jatkuu

Miksi työ tehtiin?

VTT:n tavoitteena on käydä aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa yhtiölle tärkeistä teemoista ihmisten äänellä.  VTT:n slogan on Beyond the obvious ja VTT:n asiantuntijat keskustelevat aktiivisesti paitsi tiedeyhteisön sisällä myös mediassa ja somessa. Keskusteluun osallistuminen vaatii asiantuntijalta rohkeutta ja kykyä kiteyttää oma asiantuntijuutensa ymmärrettäviksi tarinoiksi ja esimerkeiksi. 

Mitä teimme?

VTT:n kehittämä ja Kaskasin kanssa toteutettu DARE-ajatusjohtajuusvalmennus kokoaa monta tärkeää osaamisaluetta yhteen valmennuskokonaisuuteen. Sen tavoitteena on antaa asiantuntijoille valmiudet rakentaa omaa ajatusjohtajuuttaan.

Valmennusohjelma sisältää useita koulutusosioita somevaikuttamisesta mediavalmennukseen.

Oppiminen perustuu paitsi koulutusmateriaaleihin myös ryhmän kesken syntyvään vertaistukeen ja henkeen, joka kantaa yksittäisiä luentoja pidemmälle. Usealle kuukaudelle jakautuvat koulutusosiot on räätälöity tukemaan VTT:n strategiaa ja osallistujien tarpeita. Koulutuksen läpikäyneet asiantuntijat omaavat valmiudet toimia tämän päivän mediaympäristössä ajatusjohtajina ja keskustelijoina.

I appreciate the nice feedback, which focused on strengths. Not always easy to see your own strengths.

Valmennuksen osallistuja

A good variety of topics was covered. The coaches had a positive and supportive attitude.

Valmennuksen osallistuja

Miten meni?

Vuoden 2020 palautekyselyssä vastaajista 86 prosenttia antoi valmennukselle yleisarvosanaksi 4 ja 14 prosenttia antoi yleisarvosanaksi 5 (asteikolla 1–5, jossa 1 = ei yltänyt odotuksiin ja 5= ylitti odotukset). DARE-valmennus sisälsi viisi eri aihepiiriä, joista eniten kiitosta saivat kirjoituskoulutus, esiintymiskoulutus ja mediakoulutus. Yhteistyö DARE-koulutuksen tiimoilta jatkuu vuonna 2021.

Tutustu asiakkaaseen: vtt.fi