Valikoituja töitämme

  • Kansanedustajat saivat päästötietoa suoraan postilaatikkoonsa

    Suomi on matkalla kohti hiilineutraaliutta. Kovan tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan tietoa siitä, vähenevätkö päästöt halutulla tahdilla vai eivät. Tiivistimme päästödatan puhuttelevaksi tekstiksi ja kuviksi. Näin viritimme keskustelua sekä eduskunnassa että somessa.

  • Kiertotaloudesta tehtiin koko Suomen yhteinen asia

    Suomen hallitus asetti tavoitteekseen tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä. Talousjärjestelmän muutos on kuitenkin niin iso asia, ettei se tapahdu pelkin poliittisin päätöksin. Autoimme ministeriöitä varmistamaan, että vuorovaikutus sidosryhmien kanssa toimii ja että valmistelu saa ansaitsemaansa näkyvyyttä.

  • Lumenelle vastuullisuus ei ole kosmetiikkaa

    Kosmetiikkayhtiö Lumene täytti 50 vuotta ja halusi nostaa juhlavuoden teemaksi vastuullisuuden. Yhtiö oli tehnyt jo pitkään vastuullisia tekoja, mutta oli nyt uuden edessä: se ei ollut aiemmin viestinyt vastuullisuudesta juurikaan ulospäin.


Ajankohtaista