Tieto muuttaa maailmaa vasta kun ihmiset kuulevat siitä. Kaskas Media on Pohjoismaiden ainoa tiedeviestintään erikoistunut viestintätoimisto. Autamme viemään arvokkaan tutkimustyön yhteiskunnan käyttöön.

Onko sinustakin tieto parasta jaettuna? Ota yhteyttä Kaskas Mediaan, jos haluat tehdä tiedostasi vaikuttavaa.

Työt

Helsinki Challenge

Haastekilpailun strateginen viestintäkumppanuus

Lue lisää

Helsinki Challenge on tutkijoille suunnattu ideakilpailu, jossa he kehittävät tiedepohjaisia ratkaisuja globaaleihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, jotka kumpuavat esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, kaupungistumisesta ja väestön ikääntymisestä. Helsingin yliopiston kehittämä Helsinki Challenge järjestetään Suomi100-juhlavuonna suomalaisten yliopistojen yhteistyönä. Kaskas Media työskenteli Helsingin yliopiston Helsinki Challenge -viestintäkumppanina 2014–2015 ja jatkaa yhteistyötä elokuussa 2016 käynnistyneessä kilpailussa. Suunnittelemme ja toteutamme viestintätoimenpiteitä strategisesta suunnittelusta infografiikoiden tuotantoon yhteistyössä yliopistojen kanssa. Helsinki Challengen viestintää kiitellään laajan yleisön tavoittamisesta ja monikanavaisesta sisällöntuotannosta monimutkaisista aiheista.

Lue lisää kilpailusta: http://challenge.helsinki.fi/

Kaute

Nuori Tutkijayrittäjä -kampanja

Lue lisää

Kaute ja Startup-säätiö jakavat vuosittain tutkimuksesta liiketoimintaa kehittäneelle tutkijalle palkinnon. Nyt kilpailulle haluttiin myös aitoa näkyvyyttä.

Kaskas Media avasi kilpailun yleisöäänestykseksi, tuotimme finalisteista laadukkaat esittelytekstit, rakensimme Twitter-kampanjan ja medialle sisältöpaketin.

Kilpailu keräsi yli 3000 yleisöääntä. Koko kampanjan aikana saitilla kävi yli 45 000 kävijää. Voittajaa haastateltiin kymmeniin medioihin.

www.tutkijayrittaja.fi

Luonnonvarakeskus

Viestintäkanavien konseptointi ja koulutus

Lue lisää

Tutkimuslaitos voi toimia itse mediana ja sen asiantuntijat tuottaa kiinnostavaa sisältöä eri yleisöille. Luonnonvarakeskus syntyi alkuvuodesta 2015, kun Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike yhdistyivät. Olemme konseptoineet tutkimuslaitoksen kanssa tiiviissä yhteistyössä viestintäkanavia ja kouluttaneet tutkijoita ja asiantuntijoita tuottamaan niihin sisältöä.

Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Strateginen viestintäkumppanuus

Lue lisää

Kaskas Media rakentaa Nesslingin säätiön kanssa viestintää, joka kannustaa apurahansaajia ratkaisukeskeiseen ympäristötutkimukseen ja vuorovaikutukseen.
Viestintäkumppanina Kaskas Media on uudistanut Nesslingin säätiön sivut, tuottaa niille sisältöä ja palvelee apurahansaajia säätiön aktiivisilla sosiaalisen median kanavilla.
Kumppanuuden aikana Nesslingin säätiön apurahahakijoiden määrä on kasvanut ja hakijoista yhä useampi painottaa toivottua yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Säätiö saa kiitosta helposta lähestyttävyydestä ja aktiivisuudesta.

www.nessling.fi

Valtioneuvoston kanslia

Koulutus ja sisällöntuotanto

Lue lisää

Tutkimus- ja asiantuntijatieto on vaikuttavaa vain, kun siitä viestitään hyvin ja tieto saavuttaa hyödyntäjät ja muut tärkeät kohderyhmät. VN TEAS -toiminnan tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käytölle päätöksenteossa. Olemme toteuttaneet valtioneuvoston rahoittamille tutkijoille viestintätyöpajoja, videon tutkimuksen hyödyntämisestä päätöksenteossa ja viestintäoppaan sekä siihen liittyvän #tietokäyttöön- somekampanjan. Yhteistyömme on saanut laajaa kiitosta sekä valtionhallinnan että tutkijoiden piirissä.

Klimaatti

Verkkolehden konseptointi ja sisällöntuotanto

Lue lisää

Klimaatti on verkkolehti ilmastonmuutoksesta. Sitä julkaisevat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), työ- ja elinkeinoministeriö, Ilmatieteen laitos, ulkoasiainministeriö, Sitra, Suomen Akatemia, Motiva, Tekes, VTT ja Luonnonvarakeskus. Kaskas Media uudisti organisaatioiden yhteisen uutiskirjeen laadukkaaksi verkkolehdeksi, joka tarjoaa kiinnostavaa journalismia ilmastonmuutoksesta neljästi vuodessa. Sisällön uudistamisen lisäksi Kaskas vastaa myös julkaisun uudesta visuaalisesta ilmeestä sekä jakelusta uutiskirjeen ja sosiaalisen median kautta. Projektissa erityisen onnistunutta on se, että usean eri tilaajatahon yhdessä tuottama julkaisu syntyy aina kitkattomasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä.

www.klimaatti.fi

Muotoilutarinat

Sisältökokonaisuuden konseptointi ja tuotanto

Lue lisää

Mitä kaupunkimuotoilu tarkoittaa tavalliselle kaupunkilaiselle, päättäjälle ja kaupungin virkamiehelle? Kaskas Median tekemä Muotoilutarinat.fi kertoo vetäviä tositarinoita siitä, miten muotoiluajattelua sovelletaan pääkaupunkiseudullamme ihan käytännössä. Helsingin kaupungin elinkeino-osaston ja Toimiva Kaupunki -säätiön tilaama sivusto esittelee tekstin, valokuvan ja videon keinoin Helsingin parhaita saavutuksia hyvästä palvelumuotoilusta. Samalla tehtiin muotoiluun liittyviä, usein liian vaikeaselkoisia käsitteitä ymmärrettäväksi ihan jokaiselle. Sivusto toteutettiin sekä suomeksi että englanniksi.

www.muotoilutarinat.fi

Oma linja

Strateginen viestintäkumppanuus

Lue lisää

Miten tutkimushanke voi vaikuttaa julkiseen keskusteluun? Oma linja on Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke, joka selvittää koulutusvalintojen vaikutusta nuorten syrjäytymiseen. Kaskas Media on hankkeen viestintäkumppani. Suunnittelimme ja toteutimme tutkimuskonsortion kanssa runsaasti mediahuomiota saaneen ja julkista keskustelua herättäneen Oma linja -infopaketin koulujen alkaessa syksyllä 2016. Ulostulo herätti sekä päättäjien että tiedotusvälineiden huomion: aihetta käsiteltiin Ylen A-Studiossa, pääuutislähetyksissä sekä useissa sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Sekä opetusministeri, Helsingin nuorisotoimenjohtaja että eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja kommentoivat infopaketin viestiä tuoreeltaan.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Teot ratkaisevat -hankehaun konseptointi

Lue lisää

Vähemmän selvityksiä ja raportteja, enemmän tekoja. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön uudistunut strategia vaati uutta otetta myös toiminnalta ja viestinnältä. Uudistimme säätiön kanssa yhdessä hankehaun. Syntyi Teot Ratkaisevat -haku uusille kasvun ekosysteemeille. Ideahaun ja kokeilujen kautta rahoitus myönnettiin hankkeille, jotka osoittautuivat toimiviksi. Tuotimme Teot Ratkaisevat -haulle oman sivuston (www.teotratkaisevat.fi) ja haulle sosiaalisen median kampanjan. Ideavaiheessa saimme yli 150 ideaa, joista lopulta neljälle myönnettiin yhteensä 550 000 euron rahoitus.

www.teotratkaisevat.fi

Koneen Säätiö

Henkilöjuttusarjan konseptointi ja tuotanto

Lue lisää

Säätiöt jäävät usein etäisiksi. Koneen Säätiön kohdalla on toisin. Rohkea säätiö paljastaa myös rohkeasti ajatuksensa. Kaskas Media konseptoi ja tuottaa Koneen Säätiön ja Saaren kartanon hallituksen jäsenistä laadukkaita henkilöjuttuja suomeksi ja englanniksi.
Uutiskirjeissä ja säätiön sivuilla julkaistavat jutut avaavat hallituksen johdon ajatuksia ja vahvistavat Koneen Säätiön mainetta inhimillisenä, arvoilleen uskollisena säätiönä.

www.koneensaatio.fi

Palvelut

Strateginen viestinnän suunnittelu

Oletko perustamassa jotain kokonaan uutta? Tai uudistamassa vanhaa? Autamme kiteyttämään viestinnän tavoitteita ja tekemään käytännön toimintasuunnitelmia niiden toteuttamiseksi. Olemme erinomaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan vuorovaikutteisia sidosryhmätilaisuuksia.

Ota yhteyttä

Vaikuttamistyö

Haluatko saada äänesi kuuluviin julkisessa keskustelussa, vaikuttaa päätöksentekoon tai tavoittaa uusia yleisöjä? Rakennamme uusia yleisöjä ja koukuttavia kampanjoita. Autamme sinua myös tavoittamaan sekä päättäjät että vaikuttavimmat mediat ja saamme heidät kuuntelemaan viestiäsi.

Ota yhteyttä

Sisällöntuotanto

Oletko saanut kiinnostavia tuloksia? Haluaisitko kertoa tutkimuksestasi, niin että joku muukin ymmärtää? Tuotamme laadukasta yleistajuista sisältöä niin tekstinä, videona kuin infografiikkana. Joukossamme on kokeneita journalisteja ja autamme myös mediasuhteissa.

Ota yhteyttä

Skolar

Koulutukset

Haluaisitko viestiä itse? Mahtavaa! Tarjoamme tutkijoille ja tutkimusryhmille laajan valikoiman koulutuksia. Koulutuksemme perustuvat yhdessä tutkijoiden kanssa kehitettyyn Skolar-menetelmään, jossa viestimään opitaan käytännössä. Tarjonta vaihtelee policy briefeistä pitchaamiseen ja yleistajuisesta kirjoittamisesta kokonaisiin vuorovaikutussuunnitelmiin. Katso koulutustarjontaa ja tutustu osallistujien tuottamaan tiedeviestintään Skolarin sivuilla.

Lue lisää

Skolar Award

Science deserves to be spread afar, loud and proud. That is why we put our heads together with Slush and seven Finnish foundations and associations and created a prize that brings scientists into the spotlight. The Skolar Award is a research grant for a post-doc researcher who comes up with a new, groundbreaking research proposal and has the spirit to test that idea on the pitching stage. The grant of 100,000 euros is for academic research and the call will be open for researchers in all fields.

Read more and apply

Blogi

Jenni Viitanen on Kaskas Median uusi Art Director

Kirjoittajalta Maria Ruuska | huhtikuu 18, 2017

Tutkimusviestintään erikoistunut Kaskas Media on nimittänyt Art Directorikseen Jenni Viitasen (TaM). Viitanen siirtyy Kaskas Mediaan palvelumuotoilutoimisto Hellonista. Kaskas Mediassa hän vastaa erityisesti tiedeviestinnän visuaalisesta suunnittelusta ja sen kouluttamisesta. “Visuaalisuuden merkitys asiantuntijaviestinnässä kasvaa, […]

donald trump; tiedemarssi

Tutkija, kerro miten asiat ovat

Kirjoittajalta Kaskas Media | helmikuu 24, 2017

Maailman vaikutusvaltaisinta maata johtaa presidentti, joka ajaa avoimen tiedevastaista linjaa. Donald Trump ei usko ilmastonmuutokseen, haluaa kieltää tutkijoita kertomasta työstään ja leikkaa tutkimuksen rahoitusta. Nyt jos koskaan on tutkijoiden ympäri maailmaa aika […]

Näin kirjoitat vetävän blogitekstin tutkimusaiheestasi

Kirjoittajalta Ninni Lehtniemi | helmikuu 3, 2017

Tutkija, näiden viiden vinkin avulla kirjoitat koukuttavan blogitekstin tutkimusaiheestasi.   1. Mieti, kenelle kirjoitat Jos ajattelet kirjoittavasi kasvottomalle massalle, käy helposti niin, ettei lopputulos kiinnosta ketään. Päätä, haluatko tavoittaa käsityönopettajat, taloustoimittajat, työterveyslääkärit vai paikallispäättäjät. […]

  • RT @ennisahlman: Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi 22 tutkijaa 10 tutkimuskonsortiota 15 eri organisaatiota Kertomassa miten ehkäist…

Tekijät

huhtis2

Annina Huhtala

Co-founder, johtava viestintäasiantuntija
+358 40 827 6032
annina@kaskasmedia.fi
LinkedIn

ruuska2

Maria Ruuska

Co-founder, johtava viestintäasiantuntija
+358 40 727 4119
maria@kaskasmedia.fi
LinkedIn

liisa

Liisa Mayow

Co-founder, johtava viestintäasiantuntija
+358 40 580 8148
liisa@kaskasmedia.fi
LinkedIn

_mg_7883-2

Ninni Lehtniemi

Johtava viestintäasiantuntija
+358 400 50 8725
ninni@kaskasmedia.fi
LinkedIn

vilja

Vilja Pursiainen

AD, valokuvaaja
+358 44 359 5340
vilja@kaskasmedia.fi
LinkedIn

Jenni01

Jenni Viitanen

Art Director
+ 358 44 307 5708
jenni.viitanen@kaskasmedia.fi
LinkedIn

Iina1

Iina Ala-Kurikka

Viestintäasiantuntija
+358 40 569 8400
iina.ala-kurikka@kaskasmedia.fi
LinkedIn

kira1

Kira Keini

Viestintäasiantuntija
+358 40 525 2131
kira@kaskasmedia.fi
LinkedIn

krisu_kaskas

Kristiina Markkanen

Viestintäasiantuntija
+358 40 413 3144
kristiina@kaskasmedia.fi
LinkedIn

enni1

Enni Sahlman

Viestintäasiantuntija
+358 50 467 5647
enni@kaskasmedia.fi
LinkedIn

annina1

Annina Lattu

Business Development
+358 50 345 4173
annina.lattu@kaskasmedia.fi
LinkedIn

Osoite

Kaskas Media Oy
Mechelininkatu 3D,
00100 Helsinki

Y-tunnus
2536207-5

 

Laskutustiedot

Lähetäthän meille verkkolaskun.

OVT-tunnus
FI3657803820087236
Operaattori
Osuuspankki (OKOYFIHH)