Tieto muuttaa maailmaa vasta kun ihmiset kuulevat siitä. Kaskas Media on Pohjoismaiden ainoa tiedeviestintään erikoistunut viestintätoimisto. Autamme viemään arvokkaan tutkimustyön yhteiskunnan käyttöön.

Onko sinustakin tieto parasta jaettuna? Ota yhteyttä Kaskas Mediaan, jos haluat tehdä tiedostasi vaikuttavaa.

Työt

Helsinki Challenge

Haastekilpailun strateginen viestintäkumppanuus

Lue lisää

Helsinki Challenge on tutkijoille suunnattu ideakilpailu, jossa he kehittävät tiedepohjaisia ratkaisuja globaaleihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, jotka kumpuavat esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, kaupungistumisesta ja väestön ikääntymisestä. Helsingin yliopiston kehittämä Helsinki Challenge järjestetään Suomi100-juhlavuonna suomalaisten yliopistojen yhteistyönä. Kaskas Media työskenteli Helsingin yliopiston Helsinki Challenge -viestintäkumppanina 2014–2015 ja jatkaa yhteistyötä elokuussa 2016 käynnistyneessä kilpailussa. Suunnittelemme ja toteutamme viestintätoimenpiteitä strategisesta suunnittelusta infografiikoiden tuotantoon yhteistyössä yliopistojen kanssa. Helsinki Challengen viestintää kiitellään laajan yleisön tavoittamisesta ja monikanavaisesta sisällöntuotannosta monimutkaisista aiheista.

Lue lisää kilpailusta: http://challenge.helsinki.fi/

Kaskas Media järjesti yhdessä kolmen Suomen Akatemian STN-ohjelman kanssa Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssin. Neljässä toisiaan täydentävässä seminaarissa johtavat tasa-arvotutkijat kertoivat yleistajuisesti viimeisimmästä tasa-arvotutkimuksesta ja ratkaisuista syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Seminaarit striimattiin reaaliajassa ja seminaarien kaikki materiaali on koottu kätevästi osoitteeseen tasaarvostn.fi. Seminaarisarja tavoitti eri kanavissa yhteensä noin 2 000 yhteiskunnan eri sektorin jäsentä: päättäjiä, tutkijoita, virkamiehiä, järjestökenttää ja mediaa.

www.tasaarvostn.fi

Kaute

Nuori Tutkijayrittäjä -kampanja

Lue lisää

Kaute ja Startup-säätiö jakavat vuosittain tutkimuksesta liiketoimintaa kehittäneelle tutkijalle palkinnon. Nyt kilpailulle haluttiin myös aitoa näkyvyyttä.

Kaskas Media avasi kilpailun yleisöäänestykseksi, tuotimme finalisteista laadukkaat esittelytekstit, rakensimme Twitter-kampanjan ja medialle sisältöpaketin.

Kilpailu keräsi yli 3000 yleisöääntä. Koko kampanjan aikana saitilla kävi yli 45 000 kävijää. Voittajaa haastateltiin kymmeniin medioihin.

www.tutkijayrittaja.fi

Luonnonvarakeskus

Viestintäkanavien konseptointi ja koulutus

Lue lisää

Tutkimuslaitos voi toimia itse mediana ja sen asiantuntijat tuottaa kiinnostavaa sisältöä eri yleisöille. Luonnonvarakeskus syntyi alkuvuodesta 2015, kun Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike yhdistyivät. Olemme konseptoineet tutkimuslaitoksen kanssa tiiviissä yhteistyössä viestintäkanavia ja kouluttaneet tutkijoita ja asiantuntijoita tuottamaan niihin sisältöä.

Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Strateginen viestintäkumppanuus

Lue lisää

Kaskas Media rakentaa Nesslingin säätiön kanssa viestintää, joka kannustaa apurahansaajia ratkaisukeskeiseen ympäristötutkimukseen ja vuorovaikutukseen.
Viestintäkumppanina Kaskas Media on uudistanut Nesslingin säätiön sivut, tuottaa niille sisältöä ja palvelee apurahansaajia säätiön aktiivisilla sosiaalisen median kanavilla.
Kumppanuuden aikana Nesslingin säätiön apurahahakijoiden määrä on kasvanut ja hakijoista yhä useampi painottaa toivottua yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Säätiö saa kiitosta helposta lähestyttävyydestä ja aktiivisuudesta.

www.nessling.fi

Klimaatti

Verkkolehden konseptointi ja sisällöntuotanto

Lue lisää

Klimaatti on verkkolehti ilmastonmuutoksesta. Sitä julkaisevat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), työ- ja elinkeinoministeriö, Ilmatieteen laitos, ulkoasiainministeriö, Sitra, Suomen Akatemia, Motiva, Tekes, VTT ja Luonnonvarakeskus. Kaskas Media uudisti organisaatioiden yhteisen uutiskirjeen laadukkaaksi verkkolehdeksi, joka tarjoaa kiinnostavaa journalismia ilmastonmuutoksesta neljästi vuodessa. Sisällön uudistamisen lisäksi Kaskas vastaa myös julkaisun uudesta visuaalisesta ilmeestä sekä jakelusta uutiskirjeen ja sosiaalisen median kautta. Projektissa erityisen onnistunutta on se, että usean eri tilaajatahon yhdessä tuottama julkaisu syntyy aina kitkattomasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä.

www.klimaatti.fi

Valtioneuvoston kanslia

Koulutus ja sisällöntuotanto

Lue lisää

Tutkimus- ja asiantuntijatieto on vaikuttavaa vain, kun siitä viestitään hyvin ja tieto saavuttaa hyödyntäjät ja muut tärkeät kohderyhmät. VN TEAS -toiminnan tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käytölle päätöksenteossa. Olemme toteuttaneet valtioneuvoston rahoittamille tutkijoille viestintätyöpajoja, videon tutkimuksen hyödyntämisestä päätöksenteossa ja viestintäoppaan sekä siihen liittyvän #tietokäyttöön- somekampanjan. Yhteistyömme on saanut laajaa kiitosta sekä valtionhallinnan että tutkijoiden piirissä.

Hammaslääkäriseura Apollonia

125-vuotissymposion juhlavideo

Lue lisää

Suomen hammaslääkäriseura Apollonia juhlii tänä vuonna 125-vuotisjuhlavuottaan. Kaskas Media tuotti 125-juhlasymposioon videon, jolla kuvataan Apollonian taivalta ja toimintaa. Kolmeminuuttisella videolla Apollonian jäsenet kiteyttävät omalla äänellään hammaslääkäriseuran merkityksen. Video tuo esiin Suomessa tehtävän hammaslääketieteellisen tutkimuksen arvon ja muistuttaa, miten kansainvälisesti merkittävää tutkimusta Suomessa tehdään.

Katso video

Muotoilutarinat

Sisältökokonaisuuden konseptointi ja tuotanto

Lue lisää

Mitä kaupunkimuotoilu tarkoittaa tavalliselle kaupunkilaiselle, päättäjälle ja kaupungin virkamiehelle? Kaskas Median tekemä Muotoilutarinat.fi kertoo vetäviä tositarinoita siitä, miten muotoiluajattelua sovelletaan pääkaupunkiseudullamme ihan käytännössä. Helsingin kaupungin elinkeino-osaston ja Toimiva Kaupunki -säätiön tilaama sivusto esittelee tekstin, valokuvan ja videon keinoin Helsingin parhaita saavutuksia hyvästä palvelumuotoilusta. Samalla tehtiin muotoiluun liittyviä, usein liian vaikeaselkoisia käsitteitä ymmärrettäväksi ihan jokaiselle. Sivusto toteutettiin sekä suomeksi että englanniksi.

www.muotoilutarinat.fi

Oma linja

Strateginen viestintäkumppanuus

Lue lisää

Miten tutkimushanke voi vaikuttaa julkiseen keskusteluun? Oma linja on Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke, joka selvittää koulutusvalintojen vaikutusta nuorten syrjäytymiseen. Kaskas Media on hankkeen viestintäkumppani. Suunnittelimme ja toteutimme tutkimuskonsortion kanssa runsaasti mediahuomiota saaneen ja julkista keskustelua herättäneen Oma linja -infopaketin koulujen alkaessa syksyllä 2016. Ulostulo herätti sekä päättäjien että tiedotusvälineiden huomion: aihetta käsiteltiin Ylen A-Studiossa, pääuutislähetyksissä sekä useissa sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Sekä opetusministeri, Helsingin nuorisotoimenjohtaja että eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja kommentoivat infopaketin viestiä tuoreeltaan.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Teot ratkaisevat -hankehaun konseptointi

Lue lisää

Vähemmän selvityksiä ja raportteja, enemmän tekoja. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön uudistunut strategia vaati uutta otetta myös toiminnalta ja viestinnältä. Uudistimme säätiön kanssa yhdessä hankehaun. Syntyi Teot Ratkaisevat -haku uusille kasvun ekosysteemeille. Ideahaun ja kokeilujen kautta rahoitus myönnettiin hankkeille, jotka osoittautuivat toimiviksi. Tuotimme Teot Ratkaisevat -haulle oman sivuston (www.teotratkaisevat.fi) ja haulle sosiaalisen median kampanjan. Ideavaiheessa saimme yli 150 ideaa, joista lopulta neljälle myönnettiin yhteensä 550 000 euron rahoitus.

www.teotratkaisevat.fi

Koneen Säätiö

Henkilöjuttusarjan konseptointi ja tuotanto

Lue lisää

Säätiöt jäävät usein etäisiksi. Koneen Säätiön kohdalla on toisin. Rohkea säätiö paljastaa myös rohkeasti ajatuksensa. Kaskas Media konseptoi ja tuottaa Koneen Säätiön ja Saaren kartanon hallituksen jäsenistä laadukkaita henkilöjuttuja suomeksi ja englanniksi.
Uutiskirjeissä ja säätiön sivuilla julkaistavat jutut avaavat hallituksen johdon ajatuksia ja vahvistavat Koneen Säätiön mainetta inhimillisenä, arvoilleen uskollisena säätiönä.

www.koneensaatio.fi

Palvelut

Strateginen viestinnän suunnittelu

Oletko perustamassa jotain kokonaan uutta? Tai uudistamassa vanhaa? Autamme kiteyttämään viestinnän tavoitteita ja tekemään käytännön toimintasuunnitelmia niiden toteuttamiseksi. Olemme erinomaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan vuorovaikutteisia sidosryhmätilaisuuksia.

Ota yhteyttä

Vaikuttamistyö

Haluatko saada äänesi kuuluviin julkisessa keskustelussa, vaikuttaa päätöksentekoon tai tavoittaa uusia yleisöjä? Rakennamme uusia yleisöjä ja koukuttavia kampanjoita. Autamme sinua myös tavoittamaan sekä päättäjät että vaikuttavimmat mediat ja saamme heidät kuuntelemaan viestiäsi.

Ota yhteyttä

Sisällöntuotanto

Oletko saanut kiinnostavia tuloksia? Haluaisitko kertoa tutkimuksestasi, niin että joku muukin ymmärtää? Tuotamme laadukasta yleistajuista sisältöä niin tekstinä, videona kuin infografiikkana. Joukossamme on kokeneita journalisteja ja autamme myös mediasuhteissa.

Ota yhteyttä

Skolar

screen-shot-2016-10-19-at-17-42-32

Koulutukset

Haluaisitko viestiä itse? Mahtavaa! Tarjoamme tutkijoille ja tutkimusryhmille laajan valikoiman koulutuksia. Koulutuksemme perustuvat yhdessä tutkijoiden kanssa kehitettyyn Skolar-menetelmään, jossa viestimään opitaan käytännössä. Tarjonta vaihtelee policy briefeistä pitchaamiseen ja yleistajuisesta kirjoittamisesta kokonaisiin vuorovaikutussuunnitelmiin. Katso koulutustarjontaa ja tutustu osallistujien tuottamaan tiedeviestintään Skolarin sivuilla.

Skolar Award

Science deserves to be spread afar, loud and proud. That is why we put our heads together with Slush and several Finnish foundations and associations and created a prize that brings scientists into the spotlight.

Skolar Award is a research grant for a post-doc researcher who comes up with a new, groundbreaking research proposal and has the spirit to test that idea on the pitching stage. The grant of 100,000 euros is for academic research and the call is open for researchers in all fields.

Read more and apply

Blogi

Koossa on jo yli 1000 vaihtoehtoa Eskolle!

Kirjoittajalta Kaskas Media | marraskuu 20, 2017

Suomalaiset tutkijat ja tieteen ystävät vinkkasivat jo Vaihtoehto Eskolle -kampanjan ensimmäisinä päivinä reilusti yli tuhannen tieteentekijän nimet. On korkea aika esitellä niistä muutamia. Riemussa oli pitelemistä, kun tajusimme, että järjestämämme Vaihtoehto Eskolle -kampanjan […]

Näin viisivuotiaat kuvailevat tutkijoita: “Tutkija tekee niitä töitä, joita haluaa”

Kirjoittajalta Antti Miettinen | marraskuu 17, 2017

Aikuisilla on paljon sanottavaa tutkimuksesta ja tutkijoista, mutta keskustelusta jää uupumaan tärkeä näkökulma: tulevaisuuden ääni. Jalkauduimme tiedepäiväkoti Oivallukseen ja kysyimme neuvokkailta viisivuotiailta, keitä tutkijat ovat ja mitä he oikein tekevät – ja […]

Esko Valtaoja: “Maailma rakentuu tutkitusta tiedosta, ja siksi sitä pitää tyrkyttää”

Kirjoittajalta Kristiina Markkanen | marraskuu 17, 2017

Esko Valtaoja heittäytyy Vaihtoehto Eskolle -kampanjassa esittelemään sydämellisesti nuoria huippututkijoita. Tiedemaailman konkari on keulakuva kampanjalle, joka kannustaa tutkijoita kertomaan itsestään, toisistaan ja yhteisen työn merkityksestä. Nyt Esko antaa kolme syytä sille, miksi […]

Tekijät

huhtis2

Annina Huhtala

Perustaja, johtava viestintäasiantuntija
+358 40 827 6032
annina@kaskasmedia.fi
LinkedIn

picture_mariaruuska

Maria Ruuska

Perustaja, johtava viestintäasiantuntija
(vanhempainvapaalla)
+358 40 727 4119
maria@kaskasmedia.fi
LinkedIn

liisa

Liisa Mayow

Perustaja, johtava viestintäasiantuntija
+358 40 580 8148
liisa@kaskasmedia.fi
LinkedIn

_mg_7883-2

Ninni Lehtniemi

Johtava viestintäasiantuntija
+358 400 50 8725
ninni@kaskasmedia.fi
LinkedIn

Laura1_MV

Laura Tahkokallio

Johtava viestintäasiantuntija
+358 45 641 0080
laura.tahkokallio@kaskasmedia.fi
LinkedIn

vilja

Vilja Pursiainen

AD, valokuvaaja
+358 44 359 5340
vilja@kaskasmedia.fi
LinkedIn

Jenni01

Jenni Viitanen

Art Director
+ 358 44 307 5708
jenni.viitanen@kaskasmedia.fi
LinkedIn

Iina1

Iina Ala-Kurikka

Viestintäasiantuntija
+358 40 569 8400
iina.ala-kurikka@kaskasmedia.fi
LinkedIn

kira1

Kira Keini

Viestintäasiantuntija
+358 40 525 2131
kira@kaskasmedia.fi
LinkedIn

krisu_kaskas

Kristiina Markkanen

Viestintäasiantuntija
+358 40 413 3144
kristiina@kaskasmedia.fi
LinkedIn

enni1

Enni Sahlman

Viestintäasiantuntija
+358 40 760 2541
enni@kaskasmedia.fi
LinkedIn

annina1

Annina Lattu

Business Development
+358 50 345 4173
annina.lattu@kaskasmedia.fi
LinkedIn

Karoliina3

Karoliina Kinnunen Mohr

Johtava viestintäasiantuntija
+358 50 400 5122
karoliina@kaskasmedia.fi

Osoite

Kaskas Media Oy
Mechelininkatu 3D,
00100 Helsinki

Y-tunnus
2536207-5

 

Laskutustiedot

Lähetäthän meille verkkolaskun.

OVT-tunnus
FI3657803820087236
Operaattori
Osuuspankki (OKOYFIHH)